פרסומת
דלג

החל הקרב התכנוני על 'גבעה 106'

מאת: עומר כרמון ● 13/12/2012 15:48 ● ערב ערב 2580
דיירי 'מגדל חי' הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה את התנגדותם להקמת מגדלי מגורים במגרש הנטוש ששימש את חברת חשמל ובמתחם הקרוואנים המשמש את העירייה. הדיירים תוקפים את החלטת הוועדה המקומית להמליץ על בניית 325 דירות, בקרקע בה מאושרת בניית 100 דירות בלבד. "בכדי לא להשתמש בדימוי בעל קונוטציה שלילית, נאמר שמדובר ב'מנהטן' קטנה בעיבורה של אילת", הם טוענים
החל הקרב התכנוני על 'גבעה 106'

לצפייה בסרטון לחצו על כפתור ||

לאחר שנאלצו להסתפק עד כה בפעילות ציבורית, יכולים דיירי 'מגדל חי' בצומת הרחובות יותם ואילות, להעביר את פעילותם למישור המעשי. השבוע, הם הגישו למשרד הפנים את התנגדותם לתוכנית שהומלצה על ידי הוועדה המקומית של עיריית אילת, להקמת שבעה מגדלי מגורים בני 325 דירות, במתחם 'גבעה 106' (במגרש הנטוש ששימש בעבר את חברת החשמל ובמגרש עליו מוצבים קרוואנים המשמשים את העירייה). "רכשנו את דירותינו, בין היתר, בשל הנוף האילתי המדהים הנשקף מחלונותינו. נזקנו בשל התוכנית יהיה כביר, הן בשל הרס איכות החיים לה הורגלנו והן בשל ירידת הערך העצומה של נכסינו", טוענים המתנגדים המיוצגים בידי עו"ד יגאל מינדל.

דיירי 'מגדל חי' מזכירים, כי רק לפני מספר שבועות, בדיון מועצת העיר שעסק בתוכנית המתאר החדשה של אילת, אמר מתכנן תוכנית המתאר, האדריכל דורון צפריר, כי הוחלט לא לאפשר בנייה גבוהה בעיר: "זו החלטה לא קלה, אבל זו החלטה חשובה", הוא אמר, "קיימנו בדיקות, ולבנייה לגובה יש השפעה בעייתית על העיר. כשנמצאים בכניסה לעיר, העיר פרושה בצורה מסודרת. כשמוסיפים בנייה גבוהה, זה משנה את הפרופורציות של הנוף - ההרים מתגמדים. מציעים שלא תהיה בנייה גבוהה. בעתיד לא נצליח להסביר מדוע קבענו כך לגבי נקודות מסוימות לבנייה גבוהה בעיר".

אהוד יוסטמן, מנהל אגף בכיר לתכנון מקומי במינהל התכנון במשרד הפנים, הוסיף: "מגדלים גבוהים לא ריאלי ולא מתאים לדעתי. תוכנית המתאר מדברת על עד שש קומות ונותנת הרגשה של בינוי משמעותי ורצף אורבני. אני ממליץ על בינוי נמוך בעיר, ובאזור המלונות ניתן לתת בינוי אחר, על פי מה שקיים בפועל".

"בכדי לא להשתמש בדימוי בעל קונוטציה שלילית, נאמר שמדובר ב'מנהטן' קטנה בעיבורה של אילת - מורסה בלב המרקם האורבני", טוענים דיירי 'מגדל חי', בהתייחסם לתוכנית המוצעת ל'גבעה 106' "חובה להזכיר שעל פי המכרז לפיו רכש היזם את המקרקעין, קיבולת הבנייה היתה של 100 דירות בלבד. בעבר הגיש מינהל מקרקעי ישראל תוכניות בינוי לגבעה 106, אך כולם הוכשלו בידי הוועדה המקומית: בשנת 2002 הוגשה תוכנית להקמת 130 דירות במתחם - מבנה אחד בן 10 קומות וארבעה נוספים שגובהם בין 2-6 קומות. הוועדה החליטה לדחות את התוכנית המוצעת ולהגיש תוכנית חדשה בה יהיו מבנים בני 2-3 קומות בלבד. בשנת 2005, הגיש מינהל מקרקעי ישראל תוכנית נוספת: מבנים בני שש קומות ובסך הכל 118 דירות. גם הפעם נדחתה התוכנית על ידי הוועדה המקומית. היא החליטה להשהות קבלת החלטה, עד אשר יוגדר שטח ציבורי פתוח בצומת חטיבת הנגב - יותם, ברוחב של 20-30 מטרים, וגודל הדירות לא יקטן מ-120 מ"ר, כולל שטחי שירות".

דיירי 'מגדל חי' מותחים ביקורת חריפה על הוועדה המקומית, שלא ניצלה את זכותה לדרוש מהיזם, חברת 'האחים בוסקילה', להפריש לטובת הציבור 40 אחוזים משטחי התוכנית: "במסמכי המכרז בו זכה היזם, נכתב: 'ידוע ליזם כי במסגרת הכנת התוכנית, רשאית הוועדה המקומית לדרוש 40 אחוזים משטחי התוכנית להפרשות לצורכי ציבור. יוצא אפוא, כי 5,170 מ"ר היו צריכים להיות מופרשים לצורכי ציבור. אין לכך כל זכר בתוכנית היזם. לצורכי ציבור הועמדו בשטח התוכנית 129 מ"ר בלבד (מתקנים הנדסיים ושביל שכלל לא ברור מאין ולאן הוא מוביל) ". הם מזהירים בנוסף, כי אישור התוכנית יצור פקק תנועה חמור בשדרות יותם, "אשר יהפוך את ההסעות לבתי הספר והיציאה לעבודה מדי בוקר, לסיוט יומיומי".

חברת 'האחים בוסקילה' לא ענתה לשאלותינו בנושא.

דוברת העירייה מסרה: "מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה באילת, בישיבתה מיום 16/10/2012, דנה בתכנית המתאר החדשה לאילת, כאשר נושא הבניה לגובה נכלל אף הוא בין מכלול הנושאים העיקריים שהיוו את ליבת הדיון. עיון בפרוטוקול הישיבה בכלל ובהחלטת הוועדה בפרט, אשר המליצה על אישור התכנית להמלצה בתנאים, מעלה - כי במהלכה הוחלט לגבש מסמך כללי השומר על תחומים גדולים בעיר כנמוכים ובוחן באילו מקומות בעיר יינתן לבנות בנייה גבוהה. לאור האמור, החליטה הוועדה המקומית, במסגרת המלצתה לוועדה המחוזית, כי 'תוכנית גבהי הקומות מאושרת עקרונית ובלבד שיאותרו מתחמים נוספים, בהם ניתן יהיה לאפשר בניה לגובה העולה על שש קומות, בהם הרגישות הנופית זניחה'. עוד יצוין, כי החלטה זו התקבלה בעצה אחת עם מתכנן תוכנית המתאר, אדריכל דורון צפריר ומנהל אגף בכיר לתכנון מקומי במינהל התכנון במשרד הפנים, אהוד יוסטמן. לעניין היקף השטחים המומלצים להפרשה לטובת הציבור ומספר יחידות הדיור שיוקמו במתחם, הרי שנדונה במסגרת ועדת המשנה, תכנית המוגדרת בסמכות הוועדה המחוזית, אשר נערכה והוגשה על ידי יזמי הפרויקט והומלצה על ידי הועדה המקומית להפקדה בתנאים המצמצמים את היקף הבינוי והצפיפות המוצעים, המלצה על חלופה בה השטחים המשותפים (כולל רחבות מגוננות, שטחי חניה, מדרכות וכו') יכילו מרחבים אופטימאליים ומקסימאליים, הגדלת שטחי גני הילדים המצויים במתחם הקים ומתן מענה הולם לנפחי התנועה הצפויים בתחום הפרויקט".

דורשים לנקות את האשפה


תמונת כתבה

דיירי 'מגדל חי' טוענים, כי מאז שמכר מינהל מקרקעי ישראל את מתחם חברת החשמל לשעבר, לחברה הקבלנית 'האחים בוסקילה', המקום פרוץ ונערמו בו כמויות גדולות של אשפה. ביקור שערכנו במקום אושש את טענות הדיירים. מצבו של המגרש, אכן בכי רע.

שאלנו את חברת 'האחים בוסקילה' האם בכוונתם לנקות את השטח הנמצא בבעלותם. לא קיבלנו תשובה.

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש