פרסומת
דלג

מי אישר את פתיחת תיבת המכרז המוקפא לחוף נפטון? עובד קימא: "זכיתי כי הצעתי את ההצעה הגבוהה ביותר"

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: מערכת ערב ערב ● 14/8/2019 17:03 ● ערב ערב 2928
לאחר שתנאי מכרז להפעלת חוף נפטון עוררו סערה ציבורית בטענה כי תנאי הסף מתאימים לאדם אחד בלבד עובד קימא - מספר 6 בסיעתו של יצחק הלוי "כיוון חדש" - מה שהוביל לשינויים ● הודה השבוע עובד קימא כי הוא הזוכה במכרז, אף שתוצאותיו טרם פורסמו באתרי חכ"א והעירייה ● לא ברור כיצד עומדים הדברים מול הודעתו של מנכ"ל העירייה מחודש מאי לפיה ועדת המכרזים של החברה הכלכלית לא תכונס לצורך פתיחת המכרז עד לאישור מנהל מרחב דרום ● לשאלה כמה השתתפו במכרז העל החוף, בחרו עיריית אילת וחכ"א שלא לענות
מי אישר את פתיחת תיבת המכרז המוקפא לחוף נפטון? עובד קימא: ''זכיתי כי הצעתי את ההצעה הגבוהה ביותר''

 המכרז להפעלתו של חוף נפטון, לא יורד מסדר היום. השבוע  הודה עובד קימא כי הוא הזוכה במכרז, זאת אף שתוצאות המכרז לא פורסמו באתר עיריית אילת או חכ"א. השתתפותו של קימא במכרז עוררה סערה מרגע פרסום תנאיו "שנתפרו למידותיו", כפי שטען אודי חמו עובד עירייה לשעבר ותושב העיר, בפוסט שהעלה בפייסבוק. 
הטענות של חמו הועלו לאחר שבתנאי הסף של המכרז בסעיף 3.3 נכתב כי: "למציע ניסיון מוכח בניהול והפעלת בית עסק להכנת, הגשת וצריכת מזון ומשקאות בחוף ציבורי במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה". בפוסט שהעלה אודי חמו ברשת החברתית פייסבוק ובמכתב שמוען לראש העירייה מאיר יצחק הלוי כתב: "בימים האחרונים נחשפתי למסמכי המכרז להפעלת חוף ציבורי ועף על פי תנאי הסף נראה לכאורה שהמכרז אינו תקין ומפלה לכאורה את כלל הציבור". חמו שהעלה צילום בו מפורטים תנאי המכרז כותב: "על פניו נראה כאילו המכרז מכוון. תנאי הסף קובעים כי רשאי להגיש הצעה אדם שניהל חוף במהלך השנתיים האחרונות ולא זכה במכרז לחוף בעשר שנים האחרונות. בבדיקה קצרה שעשיתי גיליתי כי ישנו רק אדם אחד כזה באילת, עובד קימה, שהוא היה מספר שש ברשימתו של ראש העיר", חמו מוסיף, "ואני שואל למה אדם שניהל מסעדה או בר לא יכול להתמודד. אבהיר כי אין לי שום בעיה עם עובד, אבל לא מקובל עלי שבני אילת שנולדו כאן לא יוכלו להשתתף במכרז". 

 

"אני אשלם סכום גדול כל חודש". קימא (ימין) ● "באם לא אקבל מענה לפנייתי עוד השבוע, אפנה בתלונה לגורמים המוסמכים". חנו (שמאל)

 


חבר מועצת העיר ויו"ר האופוזיציה יניב חנו פנה לראש העירייה במכתב  בו התריע על תנאי המכרז: "בעקבות פרסום המכרז אני פונה איליך שתבטל את המכרז באופן מידי". במקביל פנה חנו גם למרכז השלטון המקומי וביקש כי יתערב בנושא. בעקבות מכתביהם של חנו וחמו החליטו בחכ"א לשנות את תנאי המכרז והשמיטו את המשפט המייחס ניהול חוף בשנתיים האחרונות, כך שכל מי שהפעיל בשנתיים האחרונות בית עסק להכנת הגשת וצריכת מזון ומשקאות, יוכל להשתתף במכרז.  

 

כלל אין אישור להפעלת מזנון


כזכור, בחודש מרץ 2019 פרסמה עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית מכרז תחת הכותרת "מכרז פומבי לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון חוף בחוף נפטון באילת", והוא כולל מתן זיכיון להפעלת מזנון בחוף נפטון באילת, אלא שמיד לאחר מכן מודגש שחור על גבי לבן, כי לא בטוח שהזוכה באמת יוכל להפעיל במקום מזנון וכי הפעלת המזנון תלויה באישור רמ"י (בעלת הזכות בקרקע). כלומר שאישור כזה לא קיים נכון לפרסום המכרז. עוד מובהר במכרז כי חתימתה של חכ"א על ההסכם מול הזוכה תהה כפופה לקבלת אישור רמ"י וכן מובא בזה לידיעת משתתפי המכרז כי הזכות אשר תוענק לזוכה במכרז אינה כוללת זכות להגשת מזון ומשקאות לבאי החוף". בנוסף, מודגש במסמכי המכרז כי: "במהלך תקופת ההפעלה, הזוכה יהא אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים  (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת) לצורך הפעלת המזנון, לביצוע כל המטלות והפעולות הנחוצות למתן השירותים נשוא חוזה זה".
ברשות מקרקעי ישראל אישרו לעיריית אילת לצאת למכרז לשיפוץ והפעלה של מבנה השירותים בחוף נפטון, לגביו העירייה הינה בעלת זכויות חכירה. אישור זה ניתן בתנאי שטרם הפעלת המזנון בפועל, יסתיים הליך הסדרת עסקה מול רמ"י, לרבות הסדרה תכנונית וכספית". כלומר שגם ברמ"י מודעים לבעייתיות ומזהירים את הזוכה כי הזמן שיידרש לו לשם קבלת ההיתר להפעלת המזנון באישור חורג - אם בכלל יינתן, שהרי אין כל ערובה כי יינתן - יגרע מתקופת ההפעלה.
לשאלה שהפנה 'ערב ערב' לרמ"י וכן לעיריית אילת, האם ישנה התחייבות כלשהי של העירייה או של רמ"י כך שבמועד הפעלת הזיכיון תתקיים גם הפעלת המזנון נמסר מרמ"י: "הזכויות בקרקע הינן של עיריית אילת, ובהתאמה גם המכרז הינו של עירית אילת, כאשר רמ"י אינה צד לו. יחד עם זאת הפעלת המזנון מותנית בסיום העסקה בין העיריה ובין רמ"י".
לאחר פנייתו של חבר המועצה יניב חנו למרכז השלטון המקומי ובקשתו כי יתערב בנושא, פנתה לאה אלקיים מרכזת תמך שלטון מקומי ליועמ"ש לעירייה עו"ד דפנה ישראלי וביקשה את התייחסותה של עיריית אילת לשאלות שהעלה חנו במכתבו לראש העירייה. בתשובתה כותבת ישראלי: "בעקבות פנייתך, פניתי למנכ"ל העירייה לשם קבלת התייחסות. במקביל בדקתי את המצב המשפטי, אכן נדרשת הסדרה תכנונית לצורך הפעלת מזנון כפי שפורסם במכרז וכן אישורים סטטוטוריים נוספים. אתמול הועבר לעיוני אישור מנהל מרחב דרום ברמ"י, אשר נתן אישור לפרסום מכרז לשיפוץ מבנה השירותים כאמור בהסכם החכירה. מנכ"ל העירייה הודיעני כי בהתאם להוראתו הליך המכרז הוקפא וכי וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לא תכונס לצורך פתיחת תיבת המכרזים עד לאישורו".
כאמור לפני כשבוע נפתחה תיבת המכרזים וקימא זכה במכרז לאחר שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר. לדבריו:" זכיתי בחוף כי הגשתי את ההצעה הגבוהה ביותר. במכרז השתתפו שניים אני ועוד אחד. 

האם נעשתה הסדרה תכנונית וכספית מול רמ"י שתאפשר הפעלת מזנון במקום? 
"כרגע עובדים על זה".


בתגובה לדברים שאמר חמו השיב קימא: "רק שתי הצעות הוגשו למכרז. כולם יכלו לגשת, גם אודי חמו יכל להגיש ולשים שקל יותר ממני ולקחת את המכרז. זכיתי במכרז ביושר זה מכרז, לא הגרלה. הצעתי את הסכום הגבוה מבין השניים".

 אפשר לדעת מה הסכום שהצעת? 
"אני אשלם סכום גדול בכל חודש".  

 

חנו ליצחק הלוי: "בטל את המכרז"


בעקבות פתיחת תיבת המכרז, הוציא יו"ר האופוזיציה וחבר המועצה יניב חנו מכתב נוסף ב-12.8 הממוען לראש העירייה מאיר יצחק הלוי ובו הוא מתרה כי "ככל הידוע לי לא השתנה דבר מאז הודעת העירייה למשרד הפנים. בהודעת החברה הכלכלית בדבר ההקפאה (באתר של חכ"א) נרשם "הודעה בדבר המועד העדכני של פתיחת תיבת המכרזים תפורסם ע"י החברה באתר האינטרנט שלה בהקדם האפשרי", לא רק שלא פורסם דבר, עפ"י המידע המצוי בידי, הזוכה הינו חבר סיעתך בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות ופעיל מרכזי של סיעתך. אבקש לקבל התייחסותך לגבי האמור לעיל והאם יש אמת בדברים?", חנו שבו מציין את הפגמים שנפלו לטענתו במכרז, ביניהם העובדה כי המכרז פורסם לפני אישור רמ"י  וכן העובדה כי עיריית אילת לא העבירה את השטח לשימושה של חכ"א שפרסמה את המכרז: "בנוסף, ברור מהמייל שנשלח ממר ערן ראובני למר אבי כהן כי לא ניתן אישור יציאה למכרז למזנון, אלא לשירותים בלבד ואם רוצים להפעיל מזנון, יש להסדיר המצב תכנונית וכספית". חנו מסכם את מכתבו וכותב: "ככל ואכן נפתחה תיבת המכרזים והוכרז על זוכה, אני דורש כי המכרז יבוטל באופן מידי. באם לא אקבל מענה לפנייתי עוד השבוע, לא תותיר לי ברירה אלא לפנות בתלונה לגורמים המוסמכים".  העתקים ממכתבו העביר חנו למנכ"ל משרד הפנים, הממונה על המחוז במשרד הפנים, יו"ר הוועד המחוזית לתכנון ובנייה ומנהל מרחב דרום ברמ"י, מר ערן ראובני. 

'ערב ערב' פנה לרמ"י לבדוק האם קיבלה ועדת המכרזים את אישורו של מנהל מרחב דרום, ערן ראובני, להמשיך בהליך לאחר שהוקפא, אך מרמ"י לא נמסרה תגובה עד למועד סגירת הגיליון. 


חדשות אילת - ערב ערב באילת