פרסומת
דלג

מתקן ההתפלה הנוסף של אילת יוקם בעקבה?

מאת: עומר כרמון ● 1/3/2012 07:53 ● ערב ערב 2539
ישראל וירדן דנות בהקמה משותפת של מתקן התפלה בעקבה, שיבטל את התוכנית להקמת מתקן התפלה נוסף סמוך לחוף כלובי הדגים. בשל המחסור במים לחקלאות בערבה, הורתה רשות המים להעביר את מתקן ההתפלה האילתי הישן לתפוקה מלאה. המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים יבדוק האם הגברת ההתפלה תגרום לנזק סביבתי במפרץ אילת. עמותת 'צלול': "צריך לבדוק את ההשפעה הסביבתית ולהחליט מה יותר חשוב, הים או החקלאות"

ישראל וירדן דנות בהקמה משותפת של מתקן התפלה בעקבה, שיבטל את התוכנית להקמת מתקן התפלה נוסף באילת. מתקן ההתפלה האילתי אמור לקום סמוך לחוף כלובי הדגים ולהזרים מים באיכות טובה לחקלאות בערבה. כעת הציעה ישראל לירדן, כי חלק ממי מתקן ההתפלה החדש בעקבה יוזרמו לחקלאים הישראלים. בתמורה תעביר ישראל לירדן מי שתיה ממקורותיה בצפון.

באילת פועל שנים רבות מתקן התפלה המספק מים לתושבי העיר, אשר אינו עובד בתפוקה מלאה. כעת, בשל המחסור במים לחקלאות, הורתה רשות המים לחברת 'מקורות', להגדיל את פעילותו של מתקן ההתפלה האילתי. ההוראה נתקלה בהסתייגות המשרד להגנת הסביבה, שדרש מחברת 'מקורות' לערוך תחילה סקר סביבתי, שיבדוק האם ההתפלה המוגברת לא תגרום נזק למפרץ אילת.

פרופ' אמציה גנין מהמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים מסר ל'ערב ערב', כי חברת 'מקורות' יצרה קשר עם המכון, כדי שיבצע את הסקר. "כיום אחוזים ניכרים מהמים המותפלים באילת מגיעים מהמים המליחים בערבה. וכעת יש כוונה להתחיל בשאיבה מוגברת של מי ים", אמר פרופ' גנין. "המשרד להגנת הסביבה למד מלקחי העבר ודרש מחברת 'מקורות' לערוך סקר של המצב הקיים ואחר כך לעשות ניטור כדי לבדוק אם רכז מתקן ההתפלה שיוזרם לים אינו גורם לנזק סביבתי". כידוע, רכז מתקן ההתפלה הוא הפסולת שנותרת לאחר תהליך ההתפלה. הרכז מכיל אחוז גבוה של מלחים וכימיקלים וקיים חשש כי הזרמתו לים תפר את האיזון האקולוגי.

יו"ר אגודת המים חבל אילות, אבי רמות, הסביר, כי הגדלת הפעילות של מתקן ההתפלה באילת תאפשר לחקלאים לקבל מים באיכות טובה יותר. לדבריו, "כיום, מספקת חברת 'מקורות' לחקלאות רק מים מליחים, ועובדה זו גורמת לפחיתת יבולים, לעיכוב צימוח, ובסך הכל מקטינה את העודף הכספי הנשאר לחקלאי".

בארגוני סביבה, כמו עמותת 'צלול' מזהירים מפני הנזק שעלולה פעילותו המוגברת של מתקן ההתפלה לגרום למפרץ אילת. דליה טל, אחת ממנהלי העמותה, הדגישה: "בתהליך ההתפלה שואבים מים מהים ואחר כך מזרימים לים חזרה את הרכז. הרכז הזה מכיל ברזל שהשפעתו על הים אינה ידועה. מפרץ אילת מאוד רגיש. הוא סגור, עם צורות חיים ייחודיות. ברגע שמתקן ההתפלה יעבוד יותר, הוא יצרוך יותר אנרגיה ויהיה יותר זיהום אוויר. צריך לבדוק את ההשפעה הסביבתית ולהחליט מה יותר חשוב, הים או החקלאות"?