פרסומת
דלג

התחנה המרכזית החדשה צמחה בקומה

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 16/9/2017 14:24 ● ערב ערב 2828
לאחר שבעבר הוקטנו בה שטחי המסחר מ-25,000 ל-15,000 מ"ר אישרה בחודש שעבר הוועדה המקומית של עיריית אילת תוספת קומה מסחרית נוספת למרכז בר גיל שאמור להבנות מעל התחנה המרכזית החדשה ● בחודש אוגוסט האחרון הוסרה ההתנגדות האחרונה של חברת אגד, שסוללת את הדרך לקראת הפקדתה להתנגדויות בוועדה המחוזית ● השינויים החדשים אליהם לא התנגדו הפעם ב'מול הים' קובעים את ניודם של 3950 מ"ר שיועדו עד כה לתחבורה ושיהפכו כעת לשטחי מסחר, תוספת של 5000 מ"ר שטחי שירות למסחר וכן תוספת של 7000 מ"ר לשטחי החניה של אגד
התחנה המרכזית החדשה  צמחה בקומה

סיפור הקמתה של התחנה המרכזית החדשה והקניון הענק שאמור להבנות לצדה הוא קודם כל סיפור על מאבקי כוח המתנהלים כבר שנים בין קניון מול הים שעושה כל אשר לאל ידו על מנת לעכב ולטרפד את הקמת הקניון שאמור להתחרות בו. גם מצדו של איש העסקים ג'קי בן זקן, העומד מאחורי הקמתה הצפויה של התחנה שתקרא מרכז 'בר גיל', לא טומנים ידם בצלחת ומגישים חדשות לבקרים התנגדויות ועתירות במטרה להראות למול הים שלמטבע הטרטורים הבירוקרטי שני צדדים. כך למשל הצליח מול הים עוד באפריל 2014 להביא לצמצום שטחי המסחר שביקש בן זקן בתחנה מ-25 אלף מ"ר ל-15 אלף. הוועדה הסבירה כי צמצום שטחי המסחר בקניון המתוכנן, נועדו כדי למנוע פגיעה בסוחרים אילתים וכדי שהבניין לא יהפוך ל'פיל לבן'. נחמה קטנה נרשמה לבן זקן לאחר שהמלצתה של היועצת הכלכלית של לשכת התכנון במשרד הפנים, רות פרידמן שהמליצה על 10,000 מ"ר שטחי מסחר בלבד, נדחתה. שינויים נוספים שאולץ בן זקן לערוך בתכנית המרכז נגעו לחיובו לפתוח חנויות בחזיתות הפונות לשדרות התמרים וחטיבת הנגב. 

 

מגיעים להסכמות מול אגד


בן זקן לא נותר חייב והגיש בחודש אוגוסט שנה שעברה עתירה כנגד עיריית אילת על מנת לחייבה לחשוף בפניו את כל המסמכים שהביאו לאישור תכניות השיפוץ וההרחבה שעבר לאחרונה מול הים. ניסיון מאוחר של בן זקן להתנגד לעבודות אלו בוועדה המחוזית אמנם נדחה, אבל המסר עבר ונראה כי הצדדים השלימו זה עם קיומו של האחר, כך שלדיון האחרון שנערך באוגוסט השנה בוועדה המקומית, נרשמה רק התנגדות אחת – של חברת אגד, שאף היא יושבה בהסכמה בין הצדדים וסללה את הדרך לאישור התכנית בוועד המקומית. 
התנגדותה של אגד לא נגעה לשטחי המסחר שאינם מעניינים אותה אלא בעיקר לגודל הרציפים שיוקצו לרכביה ולעניינים הקשורים בזיהום אוויר.
כעת נראה מעיון בעיקרי התכנית כי צפויים שינויים מרחיקי לכת בכמות שטחי המסחר והשירות וכן החניות המיועדות לאוטובוסים - בישיבתה האחרונה דנה הוועדה המקומית בבקשתה של חברת בר גיל לנייד שטחים עיקריים שיועדו לתחבורת אוטובוסים בקומה שמתחת לקומת הכניסה, כך שמקומה מעורבת לאוטובוסים ומסחר תהפוך זו לקומה שכולה מסחר בגודל של 5950 מ"ר. כמו כן מבקשת התכנית להוסיף 5000 מ"ר כשטחי שירות למסחר על ה-1000 מ"ר המאושרים כיום וכן תוספת 7000 מ"ר כשטחי חניה שימוקמו אף הם מתחת לכניסה באופן שיגדיל את שטחי החניה המיועדים לאוטובוסים מ-22,000 מ"ר ל-29,000 מ"ר. לשם כך תתווסף קומה נוספת למבנה מתחת לקומת הכניסה, כך שהוא יכלול 4 קומות במקום 3. כזכור תמך מאיר יצחק הלוי בבקשתה המקורית של חברת בר גיל לבנות 25,000 מ"ר מסחריים. סך הכל שטחי מסחר ושטחי השירות למסחר הצפויים להתווסף לתכנית עומדים על 8950 מ"ר שבתוספת ה-15,000 המאושרים יביאו את התכנית לסך כולל של 23,950 מ"ר שטחי מסחר ושירות. 

 

התיירות קופאת, שטחי המסחר מזנקים


כזכור, התריעה פרידמן עוד בשנת 2014, כי הביקושים לתוספת שטחי מסחר באילת מסתכמים ב-15-25 אלף מ"ר לעיר כולה, ורק ב- 6,000 מ"ר במע"ר. היא העריכה שבניגוד לתחזיות העירייה, בשנת 2020 (בהערכה שכיום נראית מדויקת למדי, אם לא אופטימית) יהיו באילת 2.5 מיליון לינות תיירים ולא 4.5 מיליון כפי שחוזים היזמים. היא טענה כי שאם יאושרו שטחי המסחר בתוכנית המקורית, הדבר יפגע בפדיון העסקים הקיימים במע"ר ועשויה להביא לסגירת חלק מהם. "הקמת קניון בהיקף המוצע של התוכנית פוגעת בצורה משמעותית במגוון הרמות של דמי השכירות לעסקים בעיר, ולכן גם בקריטריון של צדק חברתי. אם יתווסף הקניון, יגיע משקל שטחי הקניונים בעיר ל-30 אחוזים מכלל שטחי המסחר בעיר ויצטמצם משקלם של עסקים בעלי דמי שכירות נמוכים יותר. בתל אביב לדוגמא, מגיע משקל הקניונים לחמישה אחוזים בלבד, ציינה פרידמן והוסיפה. "אנו סבורים שהקמת קניון מצומצם יותר, שיתאים להיקפי הביקוש ,עשויה ליצור דינמיקה של שינוי, שתתרום לפיתוח המע"ר ותביא למשיכת קונים גם לעסקי המסחר הקיימים".
כעת נותר לראות האם יעברו השינויים הללו גם את הוועדה המחוזית, או שמא יתקלו בהתנגדות חוזרת מצד ועד הסוחרים העירוני של המע"ר, שכבר הגיש התנגדות בנושא זה בשנת 2015. 
נקודה נוספת שתצטרך להבחן לאור השינויים שאושרו כעת בוועד המקומית, היא האם החלטתה של הוועדה המחוזית לאמץ את החלטתה של פרידמן לפיה לא יידרש שינוי בהסדרי התנועה במקום שכן לא צפוי גידול בהיקפי התנועה במרכז העיר עקב פתיחת המרכז, עומדת בעינה לאור הוספת הקומה הנוספת למרכז.


חדשות אילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש