פרסומת
דלג

העירייה תשלם אבל פחות

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 8/2/2018 21:31 ● ערב ערב 2849
תקלה במתקן השפכים של אילת בשנת 2002 גרם לנזק בגובה למעלה מ5.5 מיליון ₪ לחוות רודד שכרמה הושקה במי השופכין ● 16 שנה לאחר מכן ואינסוף הליכים וערעורים, הגיעו הצדדים לפשרה לפיה תשלם העירייה קצת יותר מחמישה מיליון ₪ נזק, לאחר הפחתה בת 450,000 ש"ח
העירייה תשלם אבל פחות
16 שנה אחרי הנזק החווה תפוצה בלמעלה מ-5 מליון ש"ח

בית המשפט העליון הפחית סכום של 450,000 ₪ מתוך סכום של 5,584,913 ₪ שנפסקו לטובת חוות רודד אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, לאחר שהוסמך על ידה ועל ידי עיריית אילת הנתבעת בתיק, להחליט בערעור שהגישה העירייה כנגד פסק הדין שניתן נגדה בבית המשפט המחוזי בחודש יולי 2016. 
המקרה בשלו הוגשה התביעה ארע בינואר 2002, אז ארעה תקלה במתקן הטיהור של עיריית אילת (מט"ש) ומים שהוזרמו ממנו לצורך השקיית הכרם של החווה היו מי שופכין במקום מי קולחין. מפסק הדין עולה כי העירייה היתה מודעת לתקלה במתקן אך לא יידעה את החווה אודות כך. 
העירייה טענה כי לא מוטלת עליה כל אחריות לטיב המים שהיא מספקת לחווה וכי החווה יכולה היתה לנטר בעצמה את איכות המים שסופקו לה. 
העירייה אף כפרה בקשר שבין קריסת המט"ש לבין הנזק. היא אף ניסתה לייחס את האחריות לאירוע למפעל האצות NBT אשר תקלה בשטחו גרמה להזרמת מי תמלחת למערכת המים העירונית. בית המשפט מצא כי תרומתו של האירוע ב-NBT לסך הנזק היה בגדר שבריר. בקבלו את תביעת החווה במלואה ציין בית המשפט כי החוזה שבין העירייה לחווה והעובדה כי העירייה היא הצד החזק בחוזה, מסבים את האחריות לטיב המים עליה.
בהתאם לכך נפסק כי: "המכפלה של מדד היבול בשנת הבסיס, 2001, שהועמד על 2.5 טון לדונם, במחיר של 8 ₪ לק"ג, וב-6 שנות הנזק – משקפת את הפדיון הצפוי בתקופה הנדונה אילולא האירוע. ההפרש בין הפדיון הצפוי כאמור לבין הפדיון בפועל בשנים הללו, שסכומו לא היה שנוי במחלוקת; בתוספת מיצוע ההערכות הקרובות של ההוצאות המוגברות בגין שנטוע הגפנים הפגועות – מגלם את הנזק הנומינאלי. את הסכום המתקבל יש לשערך מאמצע התקופה למועד פסק הדין, ולנכות ממנו אחוז מתאים בגין הסיכון החקלאי המובנה לפגעי טבע חיצוניים שאינם קשורים לעילת התביעה. נזקה של התובעת עולה, אפוא, לסך 5,584,913 ₪, נכון לתאריך פסק-דין זה". הוצאות ושכר טרחת עו"ד נקבעו בנפרד. 


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש