פרסומת
דלג

תעריפי אגרת השילוט באילת צפויים להתייקר בקרוב

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● 12/4/2018 21:10 ● ערב ערב 2858
וועדת הביקורת בעיריית אילת דחתה בחודש פברואר השנה את ממצאי דו''ח מבקר המדינה לפיהם טרם העבירה העירייה לאישור משרד הפנים את נוסח חוק העזר המתוקן לתעריפי אגרת השילוט בעיר ● כעת ממתין החוק לאישור משרדי הפנים והמשפטים ולאחריו צפויים תעריפי אגרת השילוט אותם משלמים בעלי העסקים וזכייני שילוט החוצות בעיר להתייקר
תעריפי אגרת השילוט באילת  צפויים להתייקר בקרוב
מנסים לעדכן את התעריפים ללא הצלחה מאז 2009

דו''ח מבקר המדינה ברשויות המקומיות לשנת 2016 העלה כי עיריית אילת לא עמדה בתעריפי אגרות השילוט שנקבעו בחוזר מנכ''ל משרד הפנים והיא גובה מזכייני שילוט החוצות בעיר ובעלי עסקים, אגרות בשעורים נמוכים מאלה שפורסמו בחוזר. כך למשל עיריית אילת קבעה תעריף לתשעה מ"ר שילוט ותעריף אחר לכל מ"ר נוסף בלא שצירפה להצעתה נימוקים המצדיקים את השוני בין סוגי התעריפים. בתשובתה למשרד המבקר מחודש יוני 2016, מסרה עיריית אילת כי התעריף לחוק העזר לשילוט הוסף בתיקון לחוק העזר שלה בשנת 1996. העירייה הסבירה כי התעריף המומלץ לאילת לפי חוזר המנכ"ל היה גבוה במידה ניכרת מהתעריף שבחרה העירייה לאמץ. עוד מסרה העירייה בתשובתה כי לאגרת השילוט תכליות רבות והיא מיועדת בין השאר לשרת אינטרסים של איכות הסביבה והנאה מהצבת שלטים המופנים למרחב הציבורי.  משרד מבקר המדינה העיר מצדו לעיריית אילת כי מכיוון שקבעה תעריפים שלא על פי חוזר המנכ"ל, היה עליה לצרף להצעתה למשרד הפנים בדבר תיקון חוק העזר את הנימוקים לכך, ולקבל את אישורו לתעריף שקבעה, כנדרש בחוזר. 
בעיריית אילת טענו עוד בדצמבר 2017 כי אישרו נוסח סופי לחוק העזר המתוקן כבר בינואר השנה ואולם מאז ועד היום (ינואר 18) הם ממתינים לאישורו ופרסומו ברשומות, אלא שבדיקה שערך אז 'ערב ערב' מול משרד הפנים העלתה כי אלה לא מכירים את חוק העזר המתוקן. במשרד התעקשו כי: ''לא התקבלה בקשה מעיריית אילת בנושא''. בישיבתה מחודש פברואר השנה דנה וועדת הביקורת של עיריית אילת בדו"ח מבקר המדינה ובדרישה לעדכן את חוק העזר האמור. היועצת המשפטית לעירייה עו"ד דפנה ישראלי טענה בדיון כי עיריית אילת מנסה ללא הצלחה לאשר את תעריפי השילוט כבר מ-2009: "שלחנו למשרד הפנים את תכנית האב שהיוותה את התשתית לתיקון חוק העזר. משרד הפנים נתן לנו כל מיני דוגמאות של מקומות אזוטריים. הסברנו להם שאנחנו עיר תיירות בהיקפים של ערי תיירות גדולות ולא עיר שכוחת אל וצרפנו את תכנית האב. נתנו הסברים לגבי התעריפים, כל פעם כברנו סבב הערות חדש. בפעם האחרונה אחרי כל כך הרבה שנים של תיקונים בעקבות ההערות, ביקשו מאתנו להביא את נוסח החוק לאישור חוזר במועצה. הבאנו לאישור במועצה לפני מספר חודשים ושלחנו ואנחנו עדיין מחכים לאישור". עוד הסבירה ישראלי כי לאחר שמשרד הפנים יאשר את הנוסח יש לקבל אישור גם ממשרד המשפטים ורק לאחריו ניתן יהיה לפרסם את החוק ברשומות.
לאור הצהרתה של ישראלי כי הנושא מצוי לפתחו של משרד הפנים ולא של העירייה, דחתה וועדת הביקורת בעיריית אילת את דו"ח מבקר המדינה כשקבעה כי: "מאז 2009 ועד היום דוחקת העירייה במשרד הפנים שיאשר את חוק העזר, ללא הועיל. הערות שהיו למשרד הפנים תוקנו זה מכבר בסמוך לאחר קבלתן והחוק אף הובא לאישור חוזר למועצה בשל מספרם הרב של השנים שחלף. למרות זאת, משרד הפנים טרם טרח ואישר את נוסח חוק העזר".
משרד הפנים מסר בתגובה: "חוק העזר המדובר הינו חוק עזר חדש לעניין שילוט, החוק הינו מורכב ונמצא בהליך בדיקה מול הגורמים המקצועיים במשרד הפנים והרשות המקומית והיה צורך לאשרו  מחדש במועצת העיר. רק בחודש מרץ 2018 התקבל הנוסח הסופי מהרשות המקומית והועבר להשלמת בדיקות אחרונות".

 


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש