פרסומת
דלג

מחקר: שיעור הזכאים לבגרות באילת לא עולה

מאת: עומר כרמון ● 21/1/2011 11:01 ● ערב ערב 2481
דו"ח מרכז המחקר 'אדוה' מצא, כי מגמת העלייה בשיעור הזכאים לתעודות בגרות נבלמה בשנת 2004. אחוז הסטודנטים האילתים לתואר ראשון הוא מהנמוכים בארץ. כל הישובים המדורגים מתחת לאילת הם ערבים וחרדים עיריית אילת: "לשמחתנו, גדל מספר הסטודנטים משנה לשנה. נרשמה עלייה של חמישה אחוזים בשיעור הזכאים לבגרות. בזכות ההשקעה הרבה, נרשמים במערכת החינוך הישגים מזהירים". הסיבה לפער בנתונים בין עיריית אילת למרכז 'אדוה': העירייה אינה לוקחת בחשבון את התלמידים שנשרו ממערכת החינוך
מחקר:  שיעור הזכאים לבגרות באילת לא עולהדו"ח מרכז המחקר 'אדוה', שהתפרסם עם תום שנת 2010, מצא, כי בניגוד להודעות עיריית אילת על עלייה בשיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידי העיר, אחוז הזכאים מדשדש במקום מאז שנת 2004 ואף נמצא בירידה.

לפי דו"ח מרכז 'אדוה', בניהולו האקדמי של ד"ר שלמה סבירסקי, לפני שש שנים, עמד מספר הזכאים לתעודת בגרות באילת על 58 אחוז, ואילו בשנה החולפת, על 54 אחוז. עיריית אילת טוענת, כי בשנת הלימודים האחרונה, חלה עלייה של חמישה אחוזים בשיעור הזכאים, והוא עומד כיום על 61.61 אחוז. ראוי לציין, כי שיעור דומה של 61 אחוז נרשם בנתוני משרד החינוך גם לפני שנתיים.

הפער בין נתוני 'מרכז אדוה' להודעות עיריית אילת נובע מכך שמרכז 'אדוה' מכליל בנתוניו את התלמידים שנשרו מבית הספר. עיריית אילת מסתמכת על נתוני משרד החינוך, הלוקח בחשבון רק את התלמידים שלמדו בכיתה י"ב מבלי להתייחס לתלמידים שנשרו. ממשרד החינוך נמסר ל'ערב ערב': "המשרד בודק את הזכאות לבגרות על פי מי שניגש לבגרות. לא ניתן למדוד אחוזי הצלחה עם תלמידים שנשרו מהמערכת ואינם ניגשים לבחינות. החישוב של 'אדוה' שונה משל המשרד, והוא לוקח כללית את אוכלוסיית הגיל ולא את אוכלוסיית הלומדים".

מעיריית אילת נמסר בתגובה: "אנו שמחים לבשר, כי נשמרת מגמת העלייה. בשנת הלימודים תשס"ט, בניגוד לנתוני 'מרכז אדוה', נרשמה עלייה של חמישה אחוזים בשיעור הזכאים לבגרות, וזאת בהסתמך על נתוני משרד החינוך".

מאז שנת 2004 – דריכה במקום


לפי נתוני מרכז 'אדוה', עלייה חדה בשיעור הזכאים לבגרות מקרב תלמידי אילת החלה בשנת 2001, אז הגיעה העיר לראשונה לממוצע הארצי שעמד על 43.8 אחוז. בשנת 2003, עברו לראשונה תלמידי אילת את הממוצע הארצי, ובשנת 2004, הגיע אחוז הזכאים לתעודת בגרות ל-58 אחוז. בשנת 2005, נבלמה מגמת העלייה, ואחוז הזכאים ירד ל- 50 (ממוצע ארצי – 44.9 אחוזים). בשנת 2006, שוב נרשמה עלייה ל- 59 אחוז, אך בשנתיים האחרונות, נרשמה ירידה מאכזבת, והמספר התייצב על 54 אחוז (ממוצע ארצי 46.1 אחוז).

מספר הזכאים לתעודת בגרות באילת (54 אחוז) גבוה מהממוצע הארצי, הכולל גם ישובים חרדים וערבים, אך רחוק ממספר הזכאים בישובים המבוססים, העומד על 66 אחוז. המנהל האקדמי של 'מרכז אדוה', ד"ר שלמה סבירסקי, אמר ל'ערב ערב', כי "בישובים המבוססים, חלה בשנים האחרונות עלייה במספר הזכאים לתעודות בגרות. אך בעיירות הפיתוח ובישובים הערביים, חלה ירידה".

אחוז הסטודנטים האילתים – מהנמוכים בארץ


מנתוני דו"ח מרכז 'אדוה' עולה עוד, כי למרות שבאילת פועלת שלוחה אקדמית של אוניברסיטת 'בן גוריון', אחוז הסטודנטים האילתים לתואר ראשון מבין גילאי 20-29, הוא מהנמוכים בארץ ועומד על 9.3 אחוזים. אחוז זהה לנתיבות וקריית מלאכי ונמוך ממקומות כגון: אופקים, בת ים, סאגור, כאוכב אבו אל היג'א, עילבון, דימונה, ירוחם וכו'. כמעט כל הישובים המדורגים מתחת לאילת הם ערבים וחרדים.

העברנו לעיריית אילת את השאלות הבאות:
1) בין השנים 1999-2004 חל גידול חד במספר הזכאים לתעודת בגרות באילת. אך משנת 2005 נרשמת דריכה במקום. מדוע?

2) לכמה מבין הזכאים לתעודת בגרות באילת יש בגרות הקבילה ללימודים אקדמיים (לפחות ארבע יחידות באנגלית)?

3) מדוע, למרות שמספר הזכאים לתעודת בגרות באילת, גבוה מהממוצע הארצי, מספר הסטודנטים לתואר ראשון מבין תושבי העיר נמוך באופן משמעותי מהממוצע הארצי?

מעיריית אילת נמסר בתגובה: "ראשית יובהר, כי אין אנו נשענים על נתוני 'מרכז אדוה', כי אם על נתוני משרד החינוך, ואלה מפורסמים על ידינו מדי שנה. לשמחתנו, גדל מספר הסטודנטים משנה לשנה הן ב'קמפוס אילת' והן ב'מכללת לוינסקי' ובהתאם, גדל מספר המלגות הניתנות על ידינו לטובת אלה הלומדים באילת ולטובת בני ובנות אילת הלומדים במסגרות אקדמיות מחוץ לאילת במסלולים שעדיין לא נלמדים בעיר.
באשר לנתוני הבגרות, אנו שמחים לבשר, כי גם כאן נשמרת מגמת העלייה. בשנת הלימודים תשס"ט, בניגוד לנתוני 'מרכז אדוה', נרשמה עלייה של חמישה אחוזים בשיעור הזכאים לבגרות, וזאת בהסתמך על נתוני משרד החינוך. בהתאם לנתונים (תשס"ט 2009), עומד אחוז הזכאים לבגרות באילת על 61.61 אחוז לעומת שנה קודמת, אז עמד אחוז הזכאים לבגרות על 56.48 אחוז. מעבר לעלייה המשמעותית (חמישה אחוזים) באחוז הזכאים לבגרות מקרב הלומדים באילת יש לציין גם את העלייה המשמעותית ביחס לממוצע הארצי העומד על 46.1 אחוז. שיעור הניגשים לבגרות מקרב התלמידים הנו 93 אחוז, נתון שגבוה אף הוא באופן משמעותי מהממוצע הארצי. בזכות ההשקעה הרבה, נרשמים במערכת החינוך הישגים מזהירים תוך שאנו פועלים כל העת להמשיך ולפתח את המצוינות של כל תלמידי מערכת החינוך".