פרסומת
דלג

עליה של 6.5% בסעיף השכר בתאגיד התיירות ל- ₪1,164,046

מאת: רותם ג'קסון ● צילום: מערכת ערב ערב ● 2/10/2017 20:12 ● ערב ערב 2831
155,910 ₪ אמנם כבר לא יצליח תאגיד התיירות לגבות מחייבים שונים ● ועדיין זינק מחזור הפעילות שלו ב-2016 ל- 17,627,897 ₪ ● מה חלקה של התאחדות בתי המלון במימון פסטיבלים (מעט מאוד) ● איזה פסטיבל רשם את הצלחת השנה (''הבירה'') ● וכיצד קורה ששלושים שנה אחרי שהוקם, פסטיבל הג'אז קיץ עודנו גרעוני ● לידי 'ערב ערב' הגיע עותק ממאזן תאגיד התיירות לשנת 2016 המגלה כי התאגיד רשם השנה רווח וצמצם את גרעונו
עליה של 6.5% בסעיף השכר בתאגיד התיירות ל- ₪1,164,046
סעיף ההוצאות עבור השתתפות בכנסים וירידים זינק ל- 494,912 ש

לאחר שרשם הפסד מצטבר בסך 1,135,433 עד לשנת 2105, רשם תאגיד התיירות רווח של 442,863 ₪ ב-2016, וצמצם בכך את גרעונו העומד נכון לסוף 2016 על סך של 692,467 ₪. כך עולה מדו"ח הנחזה כדין וחשבון כספי של התאגיד שהוגש עלי ידי רו"ח רפאל (אברהם) דותן ושות'. את השנה סיים התאגיד כשבקופתו 690,102 ₪ מזומן, סך החובות שחבים לו לקוחות וכן הכנסות שטרם התקבלו, עומד על  761,316 ₪ מתוכם סכום של 155,910 ₪ אינו ניתן לגביה ועל כן הופרש לחובות מסופקים. 

 

כמה מגלגל התאגיד במהלך השנה? 


אם בשנת 2015 עמד מחזור הפעילות על סך של 14,560,388 ₪, הרי שב-2016 הוא זינק לסך של 17,627,897 ₪, שעברו דרכו בעבור הפקתם של אירועים כפסטיבל קאמרי, פסטיבל הג'אז קיץ וחורף, אירועי ספורט, מוזיאון אילת, הגלריה והמזרקה, הוצאות שיווק ואפילו פארק הצפרות. אירועים נוספים שטופלו על ידי התאגיד הם פסטיבל הבירה, פסטיבל בכובע, הביאנלה ועוד. 
עלותה של כל הפעילות הענפה הזו עמדה ב-2015 על סך של  12,660,732 ₪, ובשנה שעברה היא כבר צמחה ל-15,809,187 ₪.

 

כמה חייב התאגיד?


בסעיף ההתחייבויות, חב התאגיד 2,671,818 ₪ לספקים ונותני שירות וסכום נוסף של 1,027,780 ₪ בגין שכר עובדים וחובות למוסדות . סכום זה מבטא ירידה משמעותית בסך החובות הפתוחים והחובות לפירעון של התאגיד שעמדו ב-2015 על סך של 3,937,831 ₪. התאגיד אף חב לאחרים סכום של 1,027,780 ₪.
סך האשראי של התאגיד בבנק עומד על 92,245 ₪ בלבד. סכום לא גבוה ביחס למחזור העובר דרכו. חוב אחר שחב התאגיד הינו בשל הלוואה שנטל ב-2016 על סך 139,871 ₪. הלוואה נוספת נלקחה על סך של 36,725 ₪.
גידול נוסף נרשם ב-2016 גם בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות, שצמח מ-1,489,251 ₪ ב-215 ל-1,653,580 ₪ ב-2016. רוב הסכום הזה שולם עבור שכר – 1,164,046 ₪ לעומת 1,088,490 ₪ ב-2015. 
לתאגיד גם היתה הוצאה חד פעמית ב-2016 עבור שירותים משפטיים שעלו לה 65,786 ₪, וקפיצה משמעותית נרשמה בסעיף התחבורה (כרטיסי טיסה?) שקפץ מ-38,559 ₪ ב-2015, ל-63,302 ₪ ב-2016. גם בסעיף שכר עבודה ונלוות נרשם גידול קל ל-1,164,046 ₪.

 

כמה הוציאו על שיווק העיר


הוצאות השיווק של העיר אילת, עליהן מופקד התאגיד,  עמדו ב-2016 על 1,973,124 ₪ (2,315,886 ב-2015). באינטרנט שווקה אילת בסכום של 309,641 ₪ (ירידה מ-413,567), ועל שאר אמצעי הפרסום הוציאו 501,127 ₪ (637,689 ב-2015). סעיף שזינק הוא סעיף ההוצאות עבור השתתפות בכנסים וירידים – מ-229,957 בלבד ב-2015 ל-494,912 ₪ ב-2016.

 

כמה הכניסו הפסטיבלים?


פסטיבל קמרי הכניס 2,030,949 ₪ (עליה קלה מ-2015), כשחלק מכירת הכרטיסים בהכנסה עומד על 435,422 ₪ בלבד.  בסעיף ההוצאות עלה הפסטיבל 1,964,806 ₪ כמעט כמו בשנת 2015. בעוד שעל פרסום ויחסי ציבור לפסטיבל ב-2016 הוציאו 373,490 ₪, טיפס הסכום שהוצא עבור טיסות, הסעות ואש"ל ל-456,981 ₪.
פסטיבל ג'אז קיץ הכניס 3,639,254 ₪. ירידה מ-2015 אז הכניס הפסטיבל כמעט 300 אלף יותר. כאן עומד חלק מכירת הכרטיסים על 1,762,347 ₪. עיריית אלת משקיעה א עיקר תקציבה בתאגיד באירוע זה עם סכום של 1,200,000, אף שהמדובר בסכום הנמוך ב-441,732 ₪ מ-2015. עם זאת נרשמה חסות אחת מרכזית ב-2016 על סך של 439,900 ₪ לעומת 40,000 בלבד בסעיף החסויות ב-2015. בסעיף ההוצאות עלה הפסטיבל 3,988,988 ₪ מה שמעמידו כפסטיבל גרעוני המתקשה לכסות את הוצאותיו. אחת הסיבות לעלות הגבוהה נוגעת לשכר העבודה ששולם למפיקים שצמח מ-605,733 ₪ ב-2015, ל- 854,754 ₪ ב-2016, סיבה אחרת היא הזינוק בתשלום לאמנים מחו"ל שקפץ מ-631,319 ב-2015 ל-1,169,743 ₪ ב-2016. עם זאת לא האמין ב-2016 הפסטיבל באמנים כחול לבן כך שבסעיף זה לא נרשם ולו שקל אחד לתשלום לעומת 314,910 ₪ ששולמו לאמנים ישראלים שנה קודם לכן. הסכום ששולם עבור ציוד להפקה ירד בלמעלה מ-200 אלף ₪ ועמד על 318,198 ₪ בלבד. סעיף אחד שלכאורה נראה זניח אך מעלה סימן שאלה הוא סך של 28,142 ₪ שסומנו בסעיף שונות ללא פירוט.  
פסטיבל הבירה הכניס השנה 300,000 ₪ לעומת 25,889 ₪ בשנת 2015, פסטיבל בכובע שמר על רמת ההכנסה שלו עם 345,878 ₪, הביאנלה הכניסה 153,300 ₪, ג'אז שישי הכניס 280,700 ₪. פסטיבל ג'אז חורף הכניס ל-1,741,015 ₪ (ועלה 1,433,859 ₪) לאחר שנרשמה עליה הן במכירת הכרטיסים והן בהשתתפותה של עיריית אילת. גם כאן מצאנו סעיף שונות על סכום גבוה למדי וללא פירוט בגובה 83,650 ₪. 
סעיף הכנסות נוסף של התאגיד הם אירועי שיווק שונים, מהם נכנסו ב-2016 לתאגיד 1,845,412 ₪, סכום הנמוך במעט מזה שנרשם ב-2015.  
נתון מפתיע העולה מתוך המאזן מגלה את סך השתתפותה של התאחדות בתי המלון במימון אירועי התיירות והפסטיבלים. ההתאחדות תמכה ב-45,000 ₪ בלבד בפסטיבל הקמרי שעלה 2,030,949 ₪. בפסטיבל הג'אז קיץ לא השתתפה ההתאחדות כלל. בפסטיבל הג'אז חורף עמד חלקה על 200,000 ₪ מתוך 1,741,015 ₪ עלות כוללת. 
סכום של 125,000 ₪ נרשמו תחת שם ההתאחדות בפירוט ההכנסות מאירועי שיווק.
     

הכי פחות רווחיים


מה שכמעט ואינו מכניס הכנסה לתאגיד זהו מוזיאון אילת עירי והגלריה שלצדו, סך הכנסות המקום שעמד ב-2016 על סך של 598,047 ₪, התקבל רובו ככולו מהשתתפותה של העירייה. 
עוד מיזם הנסמך כולו על כספי תמיכות הוא פארק הצפרות שרק סכום של 23,174 ₪ הגיעו מהדרכות במקום מתוך הכנסות שנתיות בגובה 803,929 ₪.
עבור טיפול בעורבים העבירה עיריית אילת לתאגיד תקציב בסך 60,000 ₪ לטובת טיפול ומיגור התופעה, מאחר שמי שאחראי לעניין הוא פארק הצפרות אותו מנהל תאגיד התיירות.
 
בעבור אתר האינטרנט של התאגיד, העבירה העירייה סכום של 249,996 ₪, סכום זה עובר מהעירייה עבור ניהול הניו מדיה (אתר אינטרנט, אפליקציה, פייסבוק ואינסטגרם).

אחד הסעיפים שקופצים לעין הוא סעיף העוסק באירוע טניס שולחן. אירוע זה שהכניס ב-2015 סך של 49,200 ₪ בלבד, הכניס בשנה שעברה  2,072,507 ₪, אלא שהאירוע עלה בסעיף ההוצאות  סכום דומה להפליא של 2,072,938 ₪. מתאגיד התיירות נמסר בתגובה לשאלתנו כי: "בעניין תחרות הטניס שולחן, בשנת 2015 נערכה באילת התחרות הארצית - מוקדמות לאליפות עולם ובשנת 2016 נערכה בעיר אילת אליפות העולם לנוער גילאי 14-18. התקציב כולו הגיע ממשרד החינוך, תרבות וספורט ותשלום כל משתתף מ 14 הנבחרות, שהשתתפו באליפות. מהציוד שנרכש על ידי הגורמים המממנים נהנים כיום בתי הספר והמתנ"סים. למותר לציין, כי באירוח מן הסוג הזה מתמודדת העיר אילת מול לא מעט ערים בארץ ועדיין בזכות מאפייניה הייחודיים ובזכות לא מעט מאמצים, זכתה העיר אילת לארח את האליפות כמו עוד עשרות אליפויות במגוון ענפי ספורט". 

מבעלי מניותיו, קרי: עיריית אילת רשם התאגיד ב-2016 הכנסה של 1,421,335 ₪ עם זאת מופיעה עיריית אילת כמי שחבה לתאגיד סכום של 1,206,040 ₪. ביקשנו לברר האם טרם העבירה עיריית אילת את הסכום שהיא חבה לתאגיד עבור פעילותו, ומהתאגיד נמסר בתגובה כי:  "לעניין הסכום המופיע כחוב של העירייה לתאגיד, הוא שולם בשנת 2017". 
בסעיף הכוללני "שירותים מקצועיים", הוציא התאגיד 100,832 ₪ .  סכום זה הוצא לדברי יוסי חן מנכ"ל התאגיד כתשלומים עבור רו"ח, יועמ"ש והנהלת חשבונות.
'ערב ערב' אף מצא אי התאמות בהשוואת חלק מנתוני מאזן 2015, בעוד שבמאזן המתפרסם באתר העירייה מופיע תחת סעיף לקוחות סכום של 608,952, מופיע במאזן 2016 סכום של 1,303,293 ₪ ל-2015. בסעיף חייבים ויתרות חובה מופיע סכום של 3,133,731 ₪ במאזן 2015, בעוד שבמאזן 2016 תחת הטור של שנת 2015 מופיע סכום של 2,423,891 ₪. מהתאגיד נמסר כי "מדובר בטעות סופר שתוקנה".
לעניין סעיפי השונות העומדים על סך של 1211,792 ₪ ללא פירוט נמסר מתאגיד התיירות כי, "זהו ריכוז של הוצאות מנהלתיות של שלושת הפסטיבלים, ג'אז קיץ ג'אז חורף והקאמרי". 


חדשות אילת

שתפו את הכתבה בפייסבוק