פרסומת
דלג

עבודות שירות לסרסור

מאת: עומר כרמון ● 22/2/2013 08:51 ● ערב ערב 2590
שופטת בית משפט השלום באילת, שוש שטרית, גזרה שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, על תושב העיר, שמואל ברלינסקי, שסירסר בנשים שהעניקו שירותי זנות. השופטת הקלה בעונשו, בין השאר, מכיוון שלא נהג כ'סרסור הקלאסי': לא סיפק לנשים סמים, לא הכה אותן, לא כלא אותן, לא 'צד' אותן. כמו כן, שכר עבורן דירה ודאג לצורכיהן האישיים

שופטת בית משפט השלום באילת, שוש שטרית, גזרה שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, על תושב העיר, שמואל ברלינסקי, שסירסר בנשים שהעניקו שירותי זנות. הנשים העבירו לברלינסקי חלק מרווחיהן, והוא הסיען לבתי הלקוחות, רכש עבורן אמצעי מניעה ודאג להן לסידורי לינה.

"בית המשפט העליון תיאר את אופייה של עבירת הסרסרות הקלאסית", כתבה השופטת בפסק דינה: "סרסרות למעשי זנות היא מן המכוערים שבמעשי אדם. מעשים מכוערים עושים אנשים מכוערים, פרזיטים אנושיים שמא נאמר תת אנושיים שהמחוקק הורנו, כי יש וראוי להיפרע מהם. וזו דמותו של הסרסור הקלאסי, הסרסור שהמחוקק שיווה לנגד עיניו: איש אלים, קשוח, אגוצנטרי, חסר רגשות וחסר מצפון, נעדר רגשי מוסר כלשהם. אדם השולח נשים צעירות וחלשות אופי לעבוד עבורו בזנות, נוטל מהן את כספן, נוהג בהן באלימות ובכפייה וחי חיים בזבזניים על חשבונן".

למרות דברים אלו, ציינה השופטת, כי ברלינסקי לא נהג כסרסורים הקלאסיים, ולכן בין השאר הקלה בעונשו. היא הסכימה עם בא כוחו של הנאשם, כי לא סיפק לנשים סמים, לא הכה אותן, לא כלא אותן, לא 'צד' אותן, והן אלה שפנו אליו. כמו כן, שכר עבורן דירה ודאג לצורכיהן האישיים. "לקולא אקח בחשבון את עברו היחסית מקל של הנאשם, את העובדה שמזה כשנה ומחצה עובד לפרנסתו בעבודה המכבדת את בעליה, את הודאתו והחרטה אותה הביע. לחומרא אקח בחשבון את חומרת העבירות, אופיין וכיעורן. את העובדה כי לא מדובר בסרסור שמעסיק אישה אחת, אלא בסרסור שמפעיל עסק לזנות בו עובדות מספר נשים, מחזיק לשם כך רכבים ועובד נוסף וניכר כי הפעילות הייתה נרחבת. כן אקח בחשבון את הערכים המוגנים בהם פגע ובעיקר את העובדה כי ביצע עבירת סרסרות למעשה זנות בפעם השנייה, זאת בזמן שמתנהל כנגדו הליך משפטי בעבירה דומה".


חדשות אילת