פרסומת
דלג

חכ''א תיאלץ למסור למרואן נופי את כל המסמכים שדרש במסגרת הקובלנה הפלילית נגדו

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: רותם נועם ואיה פלשקס ● 5/6/2019 14:59 ● ערב ערב 2918
שנה וחצי מתקוטטים חכ''א והקבלן מרואן נופי בשאלת גילוי המסמכים במסגרת ההליכים האזרחי והפלילי שהחברה מנהלת כנגד הקבלן ● כעת באה הסאגה לסיומה לאחר שבית המשפט קיבל את עמדתו של נופי ודרש מכח''א לנפק לו את כל המסמכים שדרש בנוגע לעבודות בכביש 90, מגרש 18 וביה''ס לילידם בעלי מוגבלויות ● ''מאחר והמדובר ברשות ציבורית'', פסק השופט, ''איני רואה כל מניעה להצגת החומר לפני הנאשמים. ברי שככל שיתברר שמהחומר שיימסר לא יעלו טיעונים רלוונטיים למושא הקובלנה יילקח הדבר בחשבון''
חכ''א תיאלץ למסור למרואן נופי  את כל המסמכים שדרש במסגרת הקובלנה הפלילית נגדו
מצא כי חובתה של חכ

השופט מוטי לוי מבית המשפט השלום באילת קיבל את בקשתו של הקבלן האילתי מרואן נופי והורה לחברה הכלכלית אילת (חכ"א) לנפק לו את כל המסמכים שדרש במסגרת הקובלנה הפלילית שהגישה כנגדו החברה בטענה כי הוציא את דיבתה רעה.

 

גוררים רגליים כבר שנה וחצי


כזכור, פרסם נופי שורה של מכתבים לאורך השנתיים האחרונות ובהן האשמות קשות כנגד חכ"א, מנכ"לה אבי כהן, עיריית אילת והעומד בראשה מאיר יצחק הלוי, ובהם האשים את החברה במרמה, הונאה, שחיתות וגניבת כספי ציבור, בשורה של פרויקטים גדולים ביניהם שדרוגו של כביש 90 והעבודות על מגרש 18 המיועד לשמש כקריית הספורט הבינלאומית. בשבוע שעבר הוציא היועץ המשפטי של חכ"א, עו"ד צבי גלמן מכתב התראה ל'ערב ערב' ובו הוא מתרה בעיתון כי היה ויעז לפרסם האשמות חדשות שהעלה נופי, הוא יתבע על ידי חכ"א, שכאמור כבר תבעה כבר בעבר הן את עו"ד לימור להב ששימשה בעבר כחברת מועצת העירייה, הן את אילן ברגמן ("מוכר הסיגריות") והן את נופי עצמו ואף הגישה קובלנות פליליות בנושא כנגד השניים האחרונים. במכתבו מציין גלמן: "מכתבו של מר מרואן נופי...שכותרתו "תלונה בדבר חשדות לכאורה על מרמה, הונאה והלבנת הון בעבודות המבוצעות בכביש עוקף מערבי אילת...(הינו) בעל תוכן דיבתי חמור מאין כמותו, הכולל פרסומים מכפישים פוגעניים חמורים ואסורים, במסגרתו העלה מר נופי (שוב) טענות ממוחזרות, שאין מאחוריהן דבר ושמטרתן – הכפשת מרשתנו ופגיעה בה לרבות בשמה הטוב".
במהלך השנה וחצי האחרונות מתכתשים הצדדים בבית המשפט השלום במסגרת הקובלנה הפלילית שהגישה חכ"א בכל הנוגע למסירת מסמכים מצדה של חכ"א לידיו של נופי. מאחר והמדובר בהליך פלילי ולא בהליך אזרחי, הרי שהנטל להוכיח את אשמתו של נופי מוטל על חכ"א (בניגוד להליך אזרחי בו מוטל על מוציא הדיבה לכאורה להוכיח כי דיבר אמת), לפיכך קיימת חשיבות רבה לנושא מסירת המסמכים אשר לטענת נופי יוכיחו כי העבודות שנטען כי בוצעו בפרויקטים האמורים ושבגינן שולמו מיליוני שקלים, לא בוצעו הלכה למעשה ואין לחכ"א חשבוניות שיוכיחו כי הקבלן אכן רכש את המצעים הנדרשים במחצבה מוסמכת.  

 

 

 

חכ"א: "מדובר בדייג מסמכים"


חכ"א מצדה התנגדה למסירת המסמכים וטענה כי אין מקור חוקי מכוחו קיימת זכות לגילוי מסמכים בהליך של קובלנה פלילית. עוד טענה כי המדובר בבקשה כוללנית וחסרת פשר וכי הנאשמים לא הוכיחו שמדובר בחומר חקירה וכיצד יש במסמכים לתרום לבירור התובענה. טענה נוספת שהעלתה החברה היא כי מאחר והנתבעים הגישו בקשה לעיכוב ההליכים האזרחיים בעניינם עד לקבלת המסמכים בהליך הפלילי, הרי שיש בכך להוכיח כי הבקשה הוגשה אך ורק במטרה לשרת את ההליך האזרחי. הנאשמים טענו מצדם כי נאשם במשפט פלילי זכאי לקבל את כל חומרי החקירה בעניינו, כאשר המושג חומרי חקירה זכה בפסיקה לפרשנות רחבה.
במהלך חודש מרץ השנה הועברו לידי הנאשמים מסמכים שלטענת חכ"א בדעתה להסתמך עליהם בתביעתה ואולם כאמור אסופה זו לא סיפקה את נופי שדרש מסמכים נוספים בגינן ניתנה ההחלטה הנוכחית.
השופט לוי אמנם קיבל את בקשת הנאשמים ופסק כי על חכ"א יהיה לספק להם את כל המסמכים שדרשו ואולם הוא מצא לנכון להעיר כי: "הבקשה בהקשרה הכולל מעוררת תהיות. משעה שהנאשמים טענו טענות קשות, מוצקות והחלטיות כל כך כלפי הקובלת והעומד בראשה, חזקה שצריך שיהיה ביסוס לטענות אלו טרם אמירת הדברים ולא בדיעבד". השופט מסביר כי השימוש שעשה נופי במכתביו במילה "לכאורה", לא פותר אותו מהוצאת דיבה, שכן במהלך המכתבים סתר את אותה "אמירה לכאורית" כשפסק בהחלטיות כי עבירות קשות נעברו. למרות זאת, בחן השופט לוי את הפסיקה בנושא וקבע כי הזכות לקבלת מסמכים לידי נאשם בפלילים הנה זכות רחבה הנוגעת לכל חומרי החקירה בעניינו ואפילו אלה אינם קשורים קשר ישיר והדוק לאישומים נגדו אלא מצויים בפריפריה של האישומים. "מאחר והמדובר ברשות ציבורית", פסק השופט, "איני רואה כל מניעה להצגת החומר לפני הנאשמים. ברי שככל שיתברר שמהחומר שיימסר לא יעלו טיעונים רלוונטיים למושא הקובלנה יילקח הדבר בחשבון. עוד מצאתי להדגיש שאיני מקבל טענת הקובלת שיש לראות במסמכים אלו מעין "דיג מסמכים" לצורך הליך אחר ולו מן הטעם שמעצם היות הקובלת רשות ציבורית דומני שחובתה להצגת המסמכים יכולה לצמוח גם מחוקים אחרים כמו חוק חופש המידע...הכלל הוא שיש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט...ה'משחק בקלפים גלויים' הפך אבן יסוד בשיטתנו המשפטית ואיני רואה את הגדר שתוקם בפני הנאשמים, בהליך אחר, בבקשה לקבלת המסמכים המבוקשים כאן", פסק. 

 

נופי דורש תעודות משלוח וחשבוניות


בין היתר דורש נופי מחכ"א להעביר לידיו את תעודות המשלוח וחשבוניות מספר המצע "אבן וסיד" שנופקה לכביש 90 למשך כל הזמן שבוצע הפרויקט וכן את החשבון הסופי, מסק העמודים, שהוגש על ידי המהנדס או מי מטעמו שמפרט את הסעיפים שבוצעו, הכמויות ואת אישורה של חכ"א חתומה עליו.  לגבי מגרש 18  דורש נופי את כתב הכמויות ואומדן העבודה של המתכנן ואת החשבון הסופי שהוגש על ידי מהנדס הביצוע שמופיע בו הסכום, חריגים אם היו ומפת מצב קיים לפני ואחרי ביצוע העבודה, חתומים על ידי מהנדס והמודד שביצעו את המדידות והגשת החשבון הסופי שלב א' (עבודות עפר). כן דורש נופי מסמכים הקשורים לבנייתו של ביה"ס לילדים עם מוגבלויות. 
כאמור פסק השופט לוי כי על חכ"א לנפק לנופי את כל המסמכים בתוך 45 יום.


חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש