פרסומת
דלג

בעירייה זועמים על דרישתו של יניב חנו למנות חשב מלווה לעיריית אילת

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: מערכת ערב ערב ● 18/10/2019 10:42 ● ערב ערב 2937
פנייתו של חבר המועצה ויו"ר האופוזיציה, יניב חנו, לממונה על המחוז במשרד הפנים, שלא לאשר הלוואה נוספת בגובה 12 מיליון ₪ לעיריית אילת ואף לשקול מינוי חשב מלווה לעירייה, לאור התנהלותה הגרעונית ארוכת השנים ● גרמה למהומה רבתי בעיריית אילת ● ראש העירייה הוציא מכתב זועם ובו הוא מאשים את חנו: "האובססיביות שלך לפגוע בשמה הטוב של עיריית אילת, חוסר תום הלב שלך בהעברת נתונים כוזבים לגורמי חוץ מתוך כוונה לפגוע בעיריית אילת ובעיר אילת, מלמדת יותר מכל על איכותך כאיש ציבור" ● גזבר העירייה אסי בן חמו ניסה להסביר את יתרונות נטילת ההלוואות במכתב תשובה מפורט ● ואולם חנו אינו משתכנע מהנימוקים ושב ופונה למשרד הפנים להפעיל סמכותו על עיריית אילת
בעירייה זועמים על דרישתו של יניב חנו למנות חשב מלווה לעיריית אילת
"איני מקבל כל שיתוף פעולה מהנהגת העירייה והעומד בראשה וזאת בלשון המעטה". חנו ● "מצער לראות כיצד חבר מועצת עיר פועל בדרכים לא לגיטימיות ושקריות לפגוע בעירו הוא" יצחק הלוי לחנו

מכתב הדרישה שהוציא יו"ר האופוזיציה יניב חנו למנהלת האגף לביקורת ברשויות המקומיות, הגב' לילי פיינטוך, מסעיר את המערכת העירונית, זאת לאחר שחנו קרה לממונה על המחוז למנות לעיריית אילת חשב מלווה בהתאם לסמכותו, וזאת לאור נטילת הלוואות שעיריית אילת ממשיכה לקחת, לכאורה במסגרת תכנית ההתייעלות שהיא מבצעת, אך בפועל, כך לגישת חנו, לשם המשך מימון הגרעון השוטף שלה ושלא לטובת הציבור, או הקופה העירונית. 

 

חנו שולח התראה שנייה למשרד הפנים


כזכור, הוציא חנו ב-16.9 מכתב לגב' פיינטוך ובו כתב: "ביום 11.9.19 התקיימה ישיבת מועצת עיר מין המניין ובמהלכה נתבקשו חברי המועצה לאשר לקיחת הלוואה על סך 10 מיליון ₪ לתקופה בת 15 שנים לטובת "הגרעון המצטבר", תחת הכותרת "תכנית התייעלות". בפועל, עלה מן הדיון כי ההלוואה הינה לטובת הגירעון השוטף (עו"ש ותשלומי ספקים). את הרבעון הראשון השנה סיכמנו בגירעון של כ-9 מיליון ₪. את שנת הכספים הקודמת סיימנו בגירעון של כ-16 מיליון ₪ (אף שההכנסות עלו על הצפי בכ050 מיליון ₪). בחודש יוני השנה אישרנו הלוואה על סך 12 מיליון ₪ לטובת סגירת האג"חים, ובחלוף כ-3 חודשים הנהלת העירייה מבקשת עוד הלוואה של 10 מיליון ₪. ביום 13.6.19 התרעתי במכתבי אלייך על ההלוואה הקודמת שאושרה, ולמרות האמור במכתבי בחרתם לאשר את ההלוואה. מבקש טרם אישור ההלוואה הנ"ל (אם בכלל) לבצע בדק בית, לרבות נקיטת כל האמצעים הדרושים העומדים לרשות משרד הפנים (לרבות סעיף 142 ב לפקודת העיריות) (סעיף הנוגע למינוי חשב מלווה לעיריות גרעוניות – ר.נ) בכל הנוגע לרשות מקומית בגרעון רב שנים.

 

"אתה מייצר מנופים תקשורתיים שמקדמים אינטרסים אחרים". בן חמו לחנו

 

בן חמו לחנו: "אתה בוחר להכפיש"


במכתב מפורט מה-18.9, השיב גזבר העירייה אסי בן חמו למכתבו של חנו למנהלת: "...כמו בכל הפעמים שביקשת, גם הפעם נעניתי לבקשתך ובפגישתנו במשרד אצלי הצגתי בפניך ואת הצורך להקטנת הגרעון המצטבר על מנת להיטיב עם תזרים המזומנים. הצגתי בפניך את התפיסה הכלכלית והתועלת בהקטנת הגרעון באמצעות הלוואות ואת הפער בהקטנת הריבית במשיכות האשראי השוטף לבין ריבית זולה בהלוואה לא צמודה. בנוסף, הצגתי בפניך את תכנית ההתייעלות שהוכנה בתאום עם משרד הפנים וכי צמצום הגרעון המצטבר לא מתבצע באמצעות הלוואות בלבד אלה בפעילויות נוספות של הגדלת ההכנסה והקטנה בהוצאה. בנוסף, הצגתי בפניך מסמך חתום על ידי מנכ"ל משרד הפנים, כי ראש העיר ואני קיבלנו החלטה להשתמש בכספי הדיבידנד של תאגיד המים עין נטפים בסכום של 6.9 מיליון ₪ על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2008 ולהעביר את כל כספי הדיבידנד לפירעון הלוואת ביוב וכיסוי גרעון מצטבר בתקציב הרגיל והבלתי רגיל. העירייה פועלת בכל הדרכים האפשריות כדי לצמצם את הגרעון המצטבר והקטנת עומס המלוות...בתום הפגישה וההסברים התגובה היחידה שלך היתה "אני לא אוהב הלוואות" ואכן בישיבת המועצה היית חבר המועצה היחיד שהתנגד ללקיחת ההלוואה לצורך הקטנת הגרעון ושיפור תזרים המזומנים". בן חמו אף התייחס לבקשתו של חנו מהמנהלת לפעול למינוי חשב מלווה לעירייה והסביר כי סעיף החוק מתייחס למצבים בהם עיריות מצויות בגרעון של לפחות 10%, בשעה שלטענת בן חמו אחוז הגרעון של עיריית אילת עומד על 2.8% בלבד, ומכאן שהיא אינה עומדת בקריטריונים למינוי חשב מלווה. בסיכום מכתבו כותב בן חמו: "מצטער ומאכזב לראות שאתה בוחר במקום לקיים שיח ולקבל את כל ההסברים על פעולות העירייה ולהעיר את כל הערות שלך בפני, אתה בוחר להכפיש את שמה של העירייה שלא בצדק ולייצר מנופים תקשורתיים שמקדמים אינטרסים אחרים...". 

 

יצחק הלוי: "מהרסיך ומחרביך ממך יצאו"


מי שמכתבו של חנו לא מצא חן בעיניו לא פחות היה ראש העירייה מאיר יצחק הלוי, שמצא אף הוא לנכון לנזוף בחנו. במכתב שהוציא ב-22.9, ואליו כיתב את שר הפנים, מנכ"ל המשרד והממונה על מחוז דרום, כותב יצחק הלוי לחנו: "בהמשך לתושבתו המפורטת והמדויקת של גזבר העירייה מר אסי בן חמו, ניתן לומר על מכתבך המשתלח והמבאיש שנשלח לממונה על המחוז את המשפט "מהרסיך ומחרביך ממך יצאו". האובססיביות שלך לפגוע בשמה הטוב של עיריית אילת, חוסר תום הלב שלך בהעברת נתונים כוזבים לגורמי חוץ מתוך כוונה לפגוע בעיריית אילת ובעיר אילת, מלמדת יותר מכל על איכותך כאיש ציבור. מצער לראות כיצד חבר מועצת עיר פועל בדרכים לא לגיטימיות ושקריות לפגוע בעירו הוא וכל זאת כדי להפעיל לחץ לשינוי החלטות לגיטימיות של הנהלת העירייה והעומד בראשה בנושאים בהם אתה מעורב ברמה האישית. תפילתי שתבונה ציבורית תנחה אותך, בתקווה שאמות מידה של יושרה אישית והגינות הם שיובילו אותך בעשייתך הציבורית". 
על כך השיב ליצחק הלוי חנו ב-25.9: "אין לי אלא להצטער עמוקות על סגנון מכתבך המבייש והמכפיש ואשר אינו מכבד כל אדם ודאי לא אותך כמי שעומד בראש העירייה. זאת ועוד, מכתבך רצוף לשון הרע ופגיעה בשמי הטוב ונך נדרש בזאת להתנצל על דבריך האמורים בו. ככל שלא תעשה כן לאלתר, אשקול להגיש נגדך תביעה אישית בשל לשון הרע. כידוע לך שאני פועל כחבר מועצת העיר וכיו"ר האופוזיציה ולטובת העיר אילת ותושביה בלבד. אין זה סוד שכל הנראה פעילותי אינה נוחה לך ויתכן ואף "מפריעה" לך לעשות בעירייה ובעיר ככל העולה על רוחך. אציין כי לו היית מתייחס לפניותיי בכלל ובאופן ענייני בפרט כי אז לא הייתי נדרש לבקש את עזרת הממונה על המחוז ואחרים. 

 

חנו: "אני פועל אך ורק לטובת העיר"


במכתב תשובה נוסף שהוציא חנו לבן חמו ב-25.9 והמייחס לתשובתו מה-22.9, הוא כותב: "...ידוע לך שאני מכבד ומוקיר את עבודתך רבת הדשנים בעיריית אילת ואני מרגיש חובה לציין כי טענותיי אינן נוגעות אליך כאיש מקצוע אלא להנהגת העירייה כאחראית על המדיניות...אכן נענית לבקשתי ונפגשת עמי לשם מתן הסברים אודות ההלוואה המדוברת. כזכור לי, לא היתה בינינו הסכמה אודות המושג "הגרעון המצטבר" בדיוק כפי שכתבתי במכתבי לממונה על המחוז "עו"ש ותשלומי ספקים". את כל המידע הנוגע לחריגות בתקציב 2018 ו-2019 קיבלתי ממך ואיששת את שכתבתי במכתבי לממונה על המחוז. לא ברור לי מה השייכות נושא הדיבידנד מתאגיד המים "עיו נטפים". למיטב הבנתי העירייה אינה פועלת בכל הדרכים לצמצם את הגרעון המצטבר ואולי אף למנוע את הצורך בלקיחת הלוואות נוספות ודי אם אזכיר בהקשר זה את אותם העובדים המקבלים משכורת ואינם משובצים לעבודה בשל טעמים שאינם ענייניים. צר לי שמכל שיחתנו ציינת רק את אמירתי "אני לא אוהב הלוואות". כעכור לך במהלך השיחה שאלתי בדבר העברת 2.3 מיליון ₪ לעמותת הכדורסל ואף נדהמתי לראות שכל הסכום הועבר לעמותה עוד טרם התכנסות ועדת תמיכות וטרם אישור מועצת העיר ונושאים נוספים...וזאת כאשר ראש העיר מנהל ומשתתף בישיבות אלה על אף שהוא בניגוד עניינים לכאורה בשל התפקיד של בנו בקבוצת הכדורסל (איתמר יצחק הלוי משמש כדובר בהתנדבות של קבוצת הכדורסל – ר.נ). אולי זה המקום להזכיר כי עד כתיבת שורות אלה לא קיבלתי את המסמכים שביקשתי לפי סעיף 140 א בעניין עמותת הכדורסל ושהבטחת להעביר אלי באותה פגישה וגם לאחריה וזאת חרף התערבותה של הממונה על המחוז. מפאת כבודך לא אצטט את הדברים שאתה אמרת לי באותה הפגישה. לעניין סעיף 142 ב "מינוי חשב מלווה", אפנה אותך שוב לסעיף ותיווכח כי הסעיף מציין חלופות נוספות מעבר לגרעון השוטף וכגון: "תקציב העירייה או ענייניה הכספיים האחרים מנוהלים, לשעת השדר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין" ועוד. בנימה אישית אסיים כי אין לי אלא להצטער על הרגשתך ואכזבתך מכך שלטענתך איני מקיים שיח ובוחר להכפיש את שם העירייה שלא בצדק. ואולם, אני פועל אך ורק לטובת העיר אילת ותושביה ללא משוא פנים וכידוע לך איני מקבל כל שיתוף פעולה מהנהגת העירייה והעומד בראשה וזאת בלשון המעטה. לסיכום, הריני להודיעך כי אני שב ומבקש מהממונה על המחוז שלא לאשר את ההלוואה טרם ביצוע בד בית, לרבות נקיטת כל האמצעים הדרושים העומדים לרשות משרד הפנים 0לרבות לפי סעיף 142 ב לפקודת העיריות) בכל הנוגע לרשות המקומית בגרעון רב שנים". 


חדשות אילת - ערב ערב באילת  

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש