פרסומת
דלג

בית המשפט הוציא את חכ''א מהבוררות בין האחים נופי

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: עומר כרמון ● 7/8/2018 14:14 ● ערב ערב 2874
בהחלטה שהתקבלה ב-22.7.18 קבע השופט פרסקי מביתהמשפט המחוזי בבאר שבע, כי החברה הכלכלית של אילת (חכ"א) תמחק מכתב הבוררות שבין הצדדים וכי היא אינה צד לסכסוך שבין מראון נופי לאחיו סמי וריאד.
בית המשפט הוציא את חכ''א מהבוררות בין האחים נופי
האחים נופי בעת חתימת הסכם ההודנא ביניהם - שקרס

סכסוך הבוררות שבין האחים נופי הינו תולדה של חיבור של מספר תביעות שהגישו הצדדים זה כנגד זה, במסגרת כשלונם להסדיר את תכנית ההפרדות העסקית שביניהם מכורח בעלותם המשותפת בחברה דרכה פעלו לאורך שנים במשותף.

כזכור, תבע מרואן נופי לצרף את חכ"א לכתב התביעה כנגד אחיו ולחייבה למסור לידיו מסמכים המצויים לטענתו בידה. חכ"א מצדה טענה כי אינה צד לסכסוך בין האחרים וכי אין לה התנגדות למסירת המסמכים, ככל שיש כאלה בידה ואולם היא מנועה מעשות כן על פי דרשיתו של סמי נופי וכי תמסור את המסמכים, ככל שיש כאלה בידה, אם יינתן צו משפטי בענין.

לאחרונה הועברו כל המחלוקות בין האחים נופי לבוררות ומרואן נופי עמד על דעתו כי גם חכ"א תהיה חלק מהליך הבוררות בין האחרים ואף דרש הבהרה כאמור מבית המשפט. בדחותו את בקשתו של מרואן נופי, פסק השופט פרסקי: "אחד ההליכים השוליים באופן יחסי, במסגרת המחלוקות שבין הצדדים, הינו ההליך הנוכחי, במסגרתו ביקש מר מרואן נופי כי חכ"א תעביר לו מסמכים הרלבנטיים לפרויקט של סמי נופי...משהמחלוקת שבין האחים נופי הועברה זה מכבר לבוררות, קשה להין כיצדמבוקש לגרור את החברה הכלכלית כצד לבוררות. ככל שהבורר יחליט שדרישת מרואן צודקת, למרות התנגדות סמי, תקבל היא את המסמכים הדרושים. כלומר, המשמעות הינה שהבורר יתן הוראה לסמי להסיר את התנגדותו להצגת המסמכים. וככל שהבורר יחליט אחרת, כי התנגדות סמי מוצדקת, ההוראה למרואן תהיה הסרת דרישתו מהחברה הכלכלית. למעשה לא היה צריך את החברה הכלכלית כך לאור ההסכמה שבין האחרים שהרי אם הבורר יסבור שעל סמי להעביר את המסמכים, עליו יהיה להעבירם. אם יסבור שאין להעביר את המסמכים, לא תהיה על סמי החובה להעבירם. הפניה לצד שלישי שהינה חברה כלכלית, הינה הליך עוקף הידברות והתדיינות ישירה. לכן, הרור כי אין כל מקום לגרירת החברה הכלכלית אשר כאמור לאור הצהרתה בדבר המסמכים אינה נדרשת עוד להליכים. (איני קובע מסמרות בשאלה אחרת, אם יהיה צורך בעדים בהליך הבוררות בהם מי מהחברה הכלכלית). לפיכך, יש להבהיר כי המשמעות המעשית של העברת כל המחלוקות שבין האחים לבוררות הינה שהחברה הכלכלית נמחקה מהמחלוקת בכפוף להצהרתה באשר להצגת המסמכים לפי תוצאות בירור המחלוקת. דומני שהבקשה לא היתה במקומה, שכן מצב הדברים ברור. כיוון שלא ביקשתי את תגובת הצדדים האחרים, איני עושה צו להוצאות". 

מחכ"א נמסר: "אנו שמחים כי בית המשפט תמך בעמדתנו לאורך כל הדרך ומנע ממרואן נופי לגרור את החברה למחלוקת שבין האחים שלא בטובתה. דבריו של השופט מדברים בעד עצמם".

 

חדשות אילת - ערב ערב באילת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש