פרסומת
דלג

גילויים חדשים: חוף קצא''א התגלה כמפגע זיהומי קשה

מאת: אהובה מאמוס ● צילום: מערכת ערב ערב ● 30/11/2018 16:24 ● ערב ערב 2891
במשך 49 שנה הטמינה קצא"א תשתיות דלקים על חוף הים ● לפני שלוש שנים כשביקשה להוציאם התברר כי לקרקע באזור נגרם נזק אדיר ● לאחר שני סקרי סביבה שתחמו את גבולות הזיהום שהגיע ל-3 מטר עומק, עולה כעת חשש לזיהום מי התהום ומי הים באזור ● ועם זאת במשרד לאיכות הסביבה לא מדברים משום מה על הגשת כתבי אישום בפרשה, זאת אף שבפרשה אחרת בהם נהרסו אלמוגים רבים שגדלו על עמודי המזח שבמקום, הוגשו כתבי אישום מרובים ומתקיים משפט פלילי ● בעיריית אילת ובקצ"א התעלמו מפניותנו בנושא
גילויים חדשים: חוף קצא''א התגלה כמפגע זיהומי קשה
כבר לפני שלוש שנים ידעו כולם שהחוף שנפתח לציבור מזוהם. חוף קצא"א

בשבוע שעבר חשף 'ערב ערב' כי במהלך ישיבה של לשכת התכנון הדנה בנושא החוף האקולוגי, עלה כי בחוף קצא"א נמצא זיהום בקרקע. המדובר בחוף המיועד לשמש בחלקו כ"חוף אקולוגי", ובעתיד אמור להיות מוכרז כשמורת טבע . הוועדה המחוזית התנתה את ביצוע עבודות הפיתוח בהשלמת סקר הקרקע וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה בדבר שיקום הקרקעות שנמצאו מזוהמות. כעת מתברר כי הזיהום אותר לראשונה כבר לפני שלוש שנים, ובמועד גזירת הסרט בחוף וההכרזה עליו כחוף אקולוגי כבר ידעו כל הגורמים המעורבים כי לפחות בחלקו הצפוני של החוף הנושק לריף הדולפינים, הקרקע מזוהמת ולכן נדרש סקר נוסף לתחימת האזור המזוהם. סקר זה בוצע לאחרונה ו'ערב ערב' מפרסם השבוע לראשונה כי במשרד לאיכות הסביבה מאשרים כי: " "גבולות הזיהום שנמצא הינם בהתאם לקטע המתוחם והמגודר הקיים כיום בחוף בחלקו הצפוני". כעת, עולה סכנה חדשה של זיהום מי התהום והים בשל זיהום הקרקע, ולשם כך דרש המשרד לאיכות הסביבה סקר שלישי במספר. עוד מתברר כעת כי עומק הזיהום הגיע ל- 1-3 מטר. במשך 49 שנים החזיקה חברת קצצ"א (קו צינור אילת אשקלון) בחלק חוף ששימש את החברה. החוף גודר ולתושבי העיר לא הייתה גישה אליו. לפני כשנה העבירה קצצ"א רצועה של 500 מטר מהחוף לטובת הציבור. בעקבות פתיחת החוף לציבור דרשו לראשונה במשרד לאיכות הסביבה עריכת סקר קרקע, וזאת כחלק מהכנת החוף להכרזה עתידית כשמורת טבע. 
המשרד לאיכות הסביבה מפנה אצבע מאשימה לחברת קצצ"א שבבעלותה היה החוף במשך שנים וטוען כי המשרד להגנת הסביבה קיבל מספר דיווחים בנוגע לזיהום בחוף, ולכן הוצאה כנגד קצא"א התראה לפי חוק המים. בעקבות ההתראה, חברת קצא"א קידמה פעולות להשלמת החקירה, כאשר עם סיומה יתוכנן תהליך השיקום. 

 

דובר המשרד השיב השבוע לשאלות 'ערב ערב': 


מה תוצאות המעבדה הניבו, מה הסיבות לזיהום? 
"ממצאי הסקר, שנערך לדרישת המשרד להגנת הסביבה ובוצע על-ידי קצא"א, הצביעו על זיהום קרקע ממרכיבי דלקים בעומק של כ-3-1 מטר. מזח 1 היה פעיל על-ידי קצא"א עד לפני כ-30 שנה, ובמקום היו צנרות תת-קרקעיות (חוות מונים), אשר הזרימו את הדלק אל מעבר לכביש למתחם מכלול אילת של קצא"א. לפני כשלוש שנים פירקה החברה את הצנרות בחוף קצא"א הצפוני והתגלו זיהומי עבר".

כיצד ניתן לטפל בו ועל מי לפעול בנושא? 
"המשרד להגנת הסביבה עוקב ומפקח מקרוב אחר שיקום הקרקע במתחם על-ידי קצא"א. באתר בוצע בהנחיית המשרד להגנת הסביבה סקר קרקע ראשון בו אותר הזיהום ובהמשך התקיים סקר קרקע משלים, במהלכו תוחם הזיהום. המשרד להגנת הסביבה דרש מקצא"א, בתיאום עם רשות המים, להקים בארות ניטור לבדיקת מי התהום בחוף, וכן ביצוע דיגום מי ים לבחינת הגעת זיהום למקורות אלה. בסיום הבדיקות תגיש קצא"א למשרד תכנית חלופות לשיקום הקרקע המזוהמת ומי התהום בהתאם לצורך שיעלה". 

האם הגופים הירוקים מודעים לנושא והאם בכוונתם לפעול לאור קיומן של בדיקות מעבדה המצביעות על זיהום קרקע אזור המיועד לשמורת טבע? 
"באם השאלה מתייחסת לארגוני סביבה, יש להפנותה אליהם. בכל מקרה, המשרד להגנת הסביבה פועל בתיאום עם רשות המים לשיקום המתחם". 

מדוע  המשרד להגנת הסביבה לא הגיש עד כה כתבי אישום בפרשה והאם בכוונתכם לעשות כן? 
 "מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה הוציא התראה לקצא"א אילת לפני כשנה בעניין זיהום הקרקע. המשרד להגנת הסביבה העביר דרישות לביצוע סקרים במקום שכבר נערכו, ובהתאם לתוצאות החברה תגיש החברה תכנית לשיקום המתחם". 

מדוע לאור תוצאות סקר הקרקע שנערך רק באזור החוף הצפוני של קצא"א בצמוד לריף הדולפינים, לא ניתנה הנחייה לביצוע סקר קרקע בשאר חלקי החוף מחשש שכולו מזוהם? 
 "בחלק הדרומי של חוף קצא"א בוצע לאחרונה לדרישת המשרד סקר היסטורי, ולפי הממצאים, לא הותקנו בשטח תשתיות תת-קרקעיות. בסקר המשלים שנעשה לדרישת המשרד בחוף קצא"א הצפוני תוחם הזיהום מרחבית". 

מדוע טרם הוצא צו לניקוי הקרקע המזוהמת לקצא"א ומתי צפוי אם בכלל לצאת צו כזה? 
"המשרד להגנת הסביבה מפקח על שיקום הקרקע על-ידי קצא"א מתוקף סמכותו לפי חוק החומרים המסוכנים וחוק רישוי עסקים. נכון לעכשיו, טרם הושלמו על-ידי קצא"א כל שלבי חקירת הקרקע ומי התהום והים, ובשלב זה מוקדם לקבוע מהו אופי השיקום הנדרש. יודגש, כי המשרד להגנת הסביבה עוקב ומפקח מקרוב אחר פעילות קצא"א במתחם עד לשיקום הקרקע להנחת דעתו".

מהם גבולות הזיהום שנמצא? 
"גבולות הזיהום שנמצא הינם בהתאם לקטע המתוחם והמגודר הקיים כיום בחוף. המשרד להגנת הסביבה קיבל מספר דיווחים בנוגע לזיהום בחוף, ולכן הוצאה כנגד קצא"א התראה לפי חוק המים. בעקבות ההתראה, חברת קצא"א קידמה פעולות להשלמת החקירה, כאשר עם סיומה יתוכנן תהליך השיקום".

מחברת קצ"א לא נמסרה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.
מעיריית אילת לא נמסרה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.


חדשות אילת - ערב ערב באילת