פרסומת
דלג

סקר טבע עירוני התבצע באילת

מאת: מערכת ערב ערב ● צילום: ווקיפדיה ● 31/7/2019 15:46 ● ערב ערב 2926
היכן תוכלו למצוא קדד, דליל וזליה מחומשת? שחפית שוניות ואנפית מנגרובים, זוחלים כגון חרדון-צב הדור ו ושיטה כחלחלה? ● סקר "תשתיות טבע עירוני אילת" התבצע עבור עיריית אילת במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה במטרה לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות ● בסקר נדגמו מיני צמחים בסכנת הכחדה, 382 מינים שונים של בעלי חיים, מתוכם 345 מיני ציפורים
סקר טבע עירוני התבצע באילת
מיקומו הצפוני ביותר על הגלובוס נמצא באילת. זקום מצרי ● ייחודי לערבת אילת. חרדון צב הדור

סקר טבע עירוני בוצע על ידי עיריית אילת בתמיכת החברה להגנת הטבע, באמצעותו מוביל המשרד להגנת הסביבה מהלך לשילוב הסביבה העירונית במאמץ הלאומי לשימור המגוון הביולוגי. בסקר מוצגת תמונת מצב מלאה של הטבע בעיר, החושפת את המגוון הביולוגי. מטרת הסקר לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות. סקרי טבע עירוני מתבצעים על ידי אקולוגים ומומחים בשטח השיפוט של רשויות מוניציפליות.  הסביבה הטבעית בישראל נמצאת תחת לחץ מתמיד של תהליכי פיתוח מסוגים שונים. אבדן שטחים פתוחים וניצול מוגבר של משאבים פוגע במערכות הטבעיות ובתפקודן. עד לפני מספר שנים הסביבה העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי. עם ההתפתחות העירונית המואצת והעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי, החלו רשויות מקומיות בכל רחבי העולם, לבחון וליישם דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית. הבסיס לתהליך זה הוא יצירת מסד נתונים מקיף ומעודכן המספק תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב העירוני. המידע מהווה בסיס להבנת המערכות הטבעיות בעיר, יחסי הגומלין ביניהן ורמת תפקודן. מסד הנתונים עומד לרשות מערכות התכנון והניהול העירוני, מאפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים במערכות טבעיות, בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין מאפשר למחלקות העירייה השונות לטפח את המערכות הללו ולשמור על תפקודן התקין. זמינות המידע תאפשר גם חיבור בין מערכות החינוך והפנאי העירוניות לתשתיות טבע עירוני ולמיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן. במהלך הסקר מתבצע איתור, אפיון, סיווג ומיפוי של תשתיות הטבע בעיר. לאחר מכן המידע מסודר ומונגש למקבלי ההחלטות ולציבור. ממצאי הסקר מהווים בסיס שימושי לתכנון עירוני בר-קיימא, התומך בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, למען הקהילה ורווחת הציבור, בריאות וחינוך סביבתי. באילת כלל הסקר, סקירה בוטאנית וזואולוגית במרקם העירוני הבנוי ובשטחים פתוחים צמודי דופן לעיר. העבודה התבצעה על ידי "יחידת סקרי טבע עירוני" של החברה להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה. סקר זה מהווה חלק ממאמץ לאומי להשלמת מסד נתונים ארצי לתשתיות טבע עירוניות.

 

ריכוז משמעותי של סלעי יסוד גרנטיים


אילת היא אחת הערים המיוחדות בישראל. זהו היישוב העירוני היחיד הממוקם על שפת ים סוף ובתנאי מדבר קיצוני. סביב העיר נמצאים שטחים פתוחים גדולים המקיימים מערכות אקולוגיות מגוונות, כולל אוכלוסיית יונקים גדולים וביניהם יעלים וצבאים. מיקומה בקצה הערבה, בין הרי אדום להרי הנגב, הופך אותה לתחנה מרכזית בנתיב נדידת עופות, בין החשובים בעולם.  אילת הינה והיישוב היחיד בישראל בו יש ריכוז משמעותי של סלעי יסוד גרניטיים. כתוצאה מכך, מתאפיינת העיר במגוון תופעות ייחודיות שלא ניתן לפגוש בהם בשום יישוב אחר בישראל. בתחום המוניציפלי של אילת יש שטחים פתוחים ניכרים בעלי חשיבות לאומית, אזורית ומקומית וריכוז ערכי טבע ייחודיים ברמה לאומית. מגוון המינים שתועדו במהלך הסקר  כולל 262 מיני צמחים, מתוכם 18 מיני צמחים בסכנת הכחדה מינים "אדומים" ועוד מינים נדירים, מוגנים וייחודיים, לדוגמה: קדד דליל וזליה מחומשת. בנוסף, תועדו 13 מינים פולשים, הדורשים התייחסות וטיפול. בסקר תועדו 382 מינים שונים של בעלי חיים ,למעט בעלי חיים ימיים, מתוכם 345 מיני ציפורים 50 מקננות בתחומי העיר, 16 מיני זוחלים, 11 מיני יונקים ו-10 מיני פרפרים.
העיר מהווה גבול תפוצה אזורי ואף עולמי צפוני למיני צמחים ובעלי חיים רבים, ובין המינים שניתן לפגוש בישראל רק באזור אילת, זקום מצרי, דקל הדום, עופות ימיים כגון : שחפית שוניות ואנפית מנגרובים, זוחלים כגון חרדון-צב הדור וארבע-קו מצרי ומגוון רב של בעלי חיים ימיים. בהקשר זה, ראויים לציון מספר מינים "אילתיים" – מיני צמחים ובעלי חיים, הקרויים בעברית על שם העיר אילת. מינים אלו אינם אנדמיים לעיר, אולם זהו המקום היחיד בישראל בו ניתן לפגוש בהם: הצמח לוטוס אילתי, הלטאה מניפנית אילתית, הפרפר כחליל אילת, הדג סרגוס אילתי והסרטן כריתנית אילתית. ערוצי הנחלים, ובפרט נחל שלמה ונחל שחמון, מהווים צירי תנועה המאפשרים חדירת בעלי חיים מדבריים לתחום העיר. 
מנגד, היותה של אילת עיר נמל ויעד המושך אליו תעבורה אנושית רבה, הופכים אותה ל"נקודת זינוק" המאפשרת חדירה והתבססות של מינים פולשים ומתפרצים, כגון עורב הודי ודבורת הדבש הקטנה. 


חדשות אילת - ערב ערב באילת