פרסומת
דלג

העירייה מתקצבת הקמת כולל אברכים חדש

מאת: רותם נועם למערכת ערב ערב באילת ● צילום: חיים דוד ● 27/11/2019 16:31 ● ערב ערב 2943
מועצת העירייה אישרה את סל התמיכות לעמותות הפועלות באילת לשנת 2019 ● סך התמיכות יגדל השנה ל7.7 מיליון ₪ ● עליה של 10% מתקציב שנה שעברה ● מתוכם למעלה מחמישה מיליון ₪ יוקצו לפעילות ספורט ● 1.2 מיליון נוספים יועברו לאגודה למען הקשיש ● טרם הוגשו דוחות רואה החשבון של עמותות מועדון השיט, הכדורסל ובני אילת, המתעכבים מאז 2017
העירייה מתקצבת הקמת כולל אברכים חדש
מועדון השיט יזכה ל-150,000 ₪ נוספים השנה, אף שטרם הוגש דו"ח רואה החשבון

בשלוש השנים האחרונות שב ועולה תקציב התמיכות שמקציבה עיריית אילת לעמותות השונות, השנה יעמוד תקציב התמיכות על סכום שיא של 7.7 מיליון ש"לח, לאחר שב-2018 עמד על 7 מיליון ₪, ושנה קודם לכן על 6.75 מיליון ₪ בלבד. אם בשנה שעברה הוגשו רק 39 בקשות תמיכה, הוגשו השנה 46 בקשות, אף שהסך המצטבר של כלל הבקשות השנה היה גבוה במעט מזה של שנה שעברה והסתכם ב-11,937,120 ₪, מתוכם אושרו כאמור רק 7.7.מיליון ₪. 

 

תקציב העמותות הדתיות ממשיך לטפס


במגזר הדתי תהנה אל עמי מתקציב בגובה 100,000 ₪, כמו בשנה שעברה, וזאת לאחר שנאלצה להחליף את מבקר העמותה לאחר שהתברר כי הוא משמש כעובד עירייה. המרכז להעמקת החינוך היהודי שבתחילה אושרה לו תמיכה של 30,000 ₪ בכפוף לדרישת השלמת מסמכים, יקבל בסופו של דבר, ולאחר שהשלים את המסמכים החסרים והחליף את המבקר הפנימי בשל היותו עובד עירייה, רק 25,000 ₪, זוהי השנה הראשונה בה מתוקצב גוף זה. כולל המון שלו יקבל לראשונה תקציב תמיכות בגובה 10,000, על מנת לסייע ולקדם את הקמת הכולל. עמותת מאור החיים תהנה מעליה בתמיכה שעמדה שנה שעברה על 80,000 וכעת תטפס ל-95,000 ₪ לאור הגידול בהיקף פעילותה, עמותת חב"ד יישארו עם 90,000 ₪ כמו בשנה שעברה, ובני עקיבא יקבלו כמו בשנה שעברה 30,000 ₪. ישיבת איילת השחר תשמור על התמיכה שקיבלה בשנה שעברה בגובה 100,000 ₪ גם השנה, פחד יצחק תקבל 60,000 ₪ (10,000 ₪ יותר משנה שעברה) ותומכי תמימים יקבלו לראשונה 35,000,  ₪, סך התמיכות בעמותות דתיות יעמוד השנה לפיכך על סכום של 545,000 ₪, המהווים 7% מסך התמיכות.   

 

עמותת השחייה ג'מים אילת לא תוקצבה, אך הסיבות לכך לא ברורות

 

טרם הוגשו דוחות רואי החשבון החסרים מ-2017


גם השנה, הועברו עיקר כספי התמיכות לעמותות ספורט שונות, אשר סך התמיכות בהן עלה על 5.5 מיליון ₪. המרכזיות שבהן הן מועדון הכדורגל בני אילת שייהנה מתמיכה בגובה 1.2 מיליון ₪ (עליה מ-1,050,000 ₪ ב-2018) וזאת בכפוף לסיום ביקורת רואה חשבון, סני אילת כדורגל נשים שיקבלו כבשנה שעברה 150,000 ₪, והמרכז לחינוך ספורט ימי שיקבל מיליון ₪ (עליה מ-850 אלף שנומקה בהישגים וההכנות לאולימפיאדה). התמיכה בשלוש העמותות הללו מותנית עם זאת בסיומו של דוח ביקורת מטעם רו"ח חיצוני שנדרש כבר מאז 2017 והכנתו טרם הסתיימה. בשנה שעברה. בתחילת הישיבה מחודש מאי 2017, נזפה היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד דפנה ישראלי, בחברי הוועדה על כך שלא זומנה לישיבה שנערכה בלשכת ראש העיר בנובמבר 2016 בנושא דו"חות הביקורת. היועצת אף נזפה בחברי העמותה על כי דו"חות הביקורת שהוגשו לא היו כלל דו"חות ביקורת אלא למעשה תמצית ביקורת. לפיכך דרשה הכנה של דו"חות מלאים כפי שנעשה לגבי עמותות בשנים הקודמות. היועצת הדגישה כי עד להגשת הדו"חות אין בכוונתה להצביע על אישור התמיכות המבוקשות לעמותות הנבדקות. אסי בן חמו גזבר העירייה הסביר כי הדו"חות הגיעו באופן שהגיעו מרואה החשבון: "אני מסכים שהדו"חות שהעביר הרואה חשבון לא מספקים. אפנה על מנת שיעביר דו"חות מלאים", הבטיח, אלא שמפרוטוקול הוועדה המקצועית לאישור התמיכות שנערך בחודש מרץ השנה עולה כי "מסיבות אישיות של רואה החשבון שנקבע לבצע את הביקורת החוזרת בעמותה למען הקשיש ובמועדון השיט, הביקורת החוזרת לא בוצעה", כתוצאה מכך יקבל גם השנה מועדון השיט תקציב בשיטת 1/12 על סמך תקציבו מהשנה שעברה. הוועדה קבעה כי: "יש לסיים את הביקורת של רואה החשבון לשנים 2017,2018 ולהביא לוועדה לדיון". רק בחודש יולי השנה עדכן הגזבר כי דוחות הביקורת של האגודה למען הקשיש, מועדון השיט ובני אילת, הוגשו למשרד רואי החשבון "שטרק את שטרק", ולפיכך ממתינים כעת בעירייה להשלמת עבודת משרד הרו"ח, על מנת שניתן יהיה לאשר את העברת התקציב הכולל לשלוש עמותות אלו שלא בצורה של 1/12. 
שיאנית התמיכות היא כתמיד העמותה הכללית לספורט אילת (כדורסל) שמנהלת את כל תחום הכדורסל בקבוצות הילדים, נערים, נוער ובוגרים ותקציבה השוטף הוא 2 מיליון ₪ (עליה מ-1.8 ב-2018 ו1.696 ב-2017). כמו כן, ולאור הישגיה בליגה, מצאה הוועדה לאשר לעמותה מענק חד פעמי בגובה 300,000 ₪, שלאור מצבה הכלכלי הרעוע של הקבוצה, יכול ויסייע להשבת חובותיה לספקים. בשנה שעברה נהנתה הקבוצה ממענק בגובה 200,000 ₪. 

 

הפועל שבה לקבל תקציב בגובה 100,000 ₪ 

 

עמותות ספורט נוספות שתוקצבו מכספי התמיכה השנה היו: העמותה לקידום אומנויות הלחימה באילת (30,000 ₪ כבשנה שעברה) וזאת בתנאי שהיו"ר אינו מקבל שכר או מועסק בעמותה ובכפוף לאישור רו"ח, ההתאגדות לתרבות גופנית באילת, מבית הפועל, שלא תוקצבה בשנה שעברה, אך שבה השנה עם תקציב תמיכות של  100,000 ₪, אף שבפרוטוקול הוועדה מחודש מרץ השנה נכתב כי: "מעיון במסמכים עולה חשש לניגוד עניינים של עובדי עירייה המשמשים חברי הנהלה". טריאתלון אילתים ע"ר קיבלו 20,000 ₪, לאחר שבשנה שעברה קיבלו 70,000 ₪, מיטב לקידום תרבות הספורט בית חפר שעיסוקה בהחלקה על הקרח והג'ודו (30,000 ₪ כבשנה שעברה), מכבי עמי ספורט אילת האבקות ואמנויות לחימה (15,000 ₪  במקום 10,000 ₪ ב-2018), בכפוף לבדיקה כי אין ניגוד עניינים, וקידום ספורט טניס שולחן הפועל אילת תקבל 20,000 ₪ לעומת 50,000 ב-2018, בכפוף להחלפת יו"ר העמותה. מי שלא קיבלה תקצוב היא עמותת ג'מים הפועל אילת בשחייה, עליה נכתב בפרוטוקול הוועדה, כי בפברואר השנה עלו מספר ליקויים בגינם לא ניתן היה לדון בבקשה, לפיכך אסרה הוועדה על העברת כספי עמותת הפועל לידי ג'מים. בדיון אחר של הוועדה נכתב כי על פי בקשת מנהל אגף הספורט יש לאחד את כל קבוצות השחייה לעמותה אחת על מנת לקבל תקציבים מהלוטו וממפעל הפיס ולאור כך לא אושרה בקשתם, עם זאת בדיקת 'ערב ערב' מול יו"ר איגוד השחייה העלתה את ההיפך הגמור לאחר שזה אמר ל'ערב ערב': "הגוף המתקצב הוא לא אנחנו אלא מנהל הספורט/מועצת ההימורים, אין מניעה שיהיו מספר עמותות"

 

'לתת באילת' זוכה בעלייה משמעותית


במסגרת עמותות הרווחה השונות, המטפלות באוכלוסיות נזקקות וחולות, קיבלה לראשונה אקי"ם ישראל 10,000 ₪, יד שרה 70,000 (במקום 80,000 ₪ ב- 2018), יוניסטרים המטפלת בנוער מהפריפריה, זכתה תקבל 20,000 ₪, כבשנה שעברה, אף שבתחילה הומלץ לתת לה 30,000 ₪. עמותת אנו"ש למטופלי נפש תקבל 70,000 ₪ כבשנה שעברה, עמותת להיות שם אוטיסטים תקבל 80,000 ₪ כבשנה שעברה, עמותת לתת לאילת המנהלת את בית רפאל בראשותה של זילי גרוסמן, תזכה לעליה בתמיכה ותקבל השנה 100,000 ₪, לעומת 70,000 בשנה שעברה, עמי אגודה לטיפול באדם המפגר, המפעילה את הבית לחיים בקיבוץ קטורה, הנותן מענה לאוכלוסייה רב נכותית, תקבל 50,000 ₪ (15,000 ₪ ב-2018) – במסגרת זו חמישה אילתים והפרויקט כולו נעשה בשיתוף עם חבל אילות, צעד קדימה המשקמת ילדים ונוער הסובלים מפגיעה מוטורית, תקבל 15,000 ₪, כבנה שעברה, עמותת שמחה בלב המטפלת בילדים חולים, תקבל 20,000 ₪, כבשנה שעברה, עמותת יחדיו הפעילה בקביעת מדיניות בתחום הרווחה ופועלת לצמצום מצבי סיכון באזור הדרום, תקבל 60,000 ₪, עליה של 10,000 ₪ מהשנה שעברה. כנפיים של קרמבו, המטפלת בילדים בעלי צרכים מיוחדים, תקבל השנה לראשונה, סכום של 10,700 ₪.
עם זאת היו גם בקשות שלא אושרו, ביניהן בקשתה של עמותת סאמיט לשיקום פסיכוסוציאלי שביקשה 182,000 ₪, שנדחתה, המדובר בעמותה שזכתה במכרז של משרד הרווחה למתן שירותים בתחום האומנה ואולם מאחר והעמותה סיימה את השנה בעודף תקציבי ודוחותיה לא הראו ביטוי לפעילות כלשהי אלא רק לתשלום שכר ושכר דירה, לא אושרה בקשתם השנה לתמיכה. בקשתה של עמותת ידיד המרכז הרפואי סורוקה בנגב, לקבל 25,000 ₪, נדחתה אף היא. נגישות לישראל שפנתה לראשונה וביקשה 70,000 ₪,לא תקבל תמיכה השנה וזאת לאור כך שעיריית אילת משקיעה מיליוני שקלים בהנגשת העיר לבעלי מוגבלויות, וניצן המרכז הארצי שקיבלה שנה שעברה 20,000 ₪ ולא הגישה השנה בקשה ולפיכך לא תתוקצב.

 

ויצ"ו ונעמ"ת לא קיבלו תמיכות


בתחום תנועות הנוער, יקבל לראשונה ארגון נוער מגן דוד אדום 10,000 ₪ לאור הגידול בהיקף הפעילות, הסתדרות הצופים העבריים יקבלו 40,000 ₪ כבשנה שעברה, ותנועת הנוער החלוצי דרור מחנות העולים, תקבל 20,000 ₪, ירידה של 20,000 ₪ מהשנה שעברה. 
עמותות נוספות שקיבלו תמיכה השנה היו: עמותת הסביבה מדבר ים אילת, שעיסוקה בשימור מורשת והיסטוריה של העיר אילת, תקבל 10,000 ₪, לאחר שבקשתה בשנה שעברה סורבה, הסירוב בנה שעברה נבע מכך שפעילות השמירה על המפרץ עברה מהעמותה למתנ"ס ואולם השנה הגיעה הוועדה למסקנה כי פעילות העמותה כוללת פעילות שאינה מבוצעת על ידי המתנ"ס כעריכת כנסים, הרצאות והדרכות הקשורות לשמירה על הטבע, ולפיכך שבה לקבל תמיכה. אילת אוהבת חיות תקבל 50,000 ₪ ירידה מ-60,000 ₪ בנה שעברה, עמותת עולי הודו שתקבל 20,000 ₪ כבשנה שעברה, האגודה למען הקשיש שתקבל כאמור 1.2 מיליון ₪ כבשנה שעברה, ואנסמבל תיאטרון אלעד שיקבל 123,750 ₪, כבשנה שעברה, אז ציינה הוועדה כי: "הסכום בו תוקצב הינו המקסימלי האפשרי, אף שהוועדה סבורה כי ראוי היה לתת תמיכה גדולה יותר. לשם כך יש לעדכן את התבחינים ולקבוע הגדרת נושא של תרבות ותיאטרון וכן מסגרות כספיות מתאימו ואולם אלו לא שונו השנה, ולפיכך, יוותר תקציב העמותה כבשנה שעברה. העמותה המזוהה עם אולג צ'רנמוריץ ומיכאל רבינוביץ – נושיט יד לילדי אילת, המתקצבת פעילות במגזר הרוסי בעיקר, תקבל 210,000 ₪, כבשנה שעברה. 

מי שבקשותיהן נדחו היו ויצ"ו אילת שביקשו 40,000 ₪, ונעמ"ת שביקשה 51,000 ₪ אך נדחתה בשל כך ש: "לא ברור מה היקף הפעילות באילת". בעבור ביקורת רואה חשבון, תיקצבה הוועדה סכום של 100,000 ₪, לעומת 25,000 ₪ בלבד בשנה שעברה. 

יצוין כי סכומי התמיכה המופיעים לעיל, הנם בנוסף לשימוש הנעשה על ידי העמותות במתקני העירייה השונים, המהווים תמיכה בשווי כסף.


חדשות אילת - ערב ערב באילת    

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש